Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiDeğişim Hızı Yeni İş Birlikleri Gerektiriyor

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 18.03.2021 10:51:00

Şirketler rekabette güçlü olmak, öncü rolünü korumak için yeni fikirler üretmek ve çok daha hızlı hareket ederek ticarileşmiş ürün ve hizmetlere öncelikli olarak ulaşmak istemektedir.

 

Misak VARTİKOĞLU
AL-KOR A.Ş. Ar-Ge Müdürü

Dijitalleşmenin önem kazandığı bu zaman diliminde küresel iş dünyası değişimini ivmeli bir şekilde sürdürüyor. İnovasyon ve girişimcilik bu rüzgârın etkisiyle yaşamın her noktasında etkisini hissettirmektedir.


Otomotiv sektörü bu rüzgârdan yararlanarak yelken açmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yeni iş yapma biçimlerini gündeminde sıcaklığını korumaktadır.
Değişimin hızı, özgün teknolojilerin kullanımı gibi karakteristik özellikler Start-up firmalar ile iş birliğini gerekli kılıyor.


Ekosistem içerisindeki bu birleşim özgün fikirlerin oluşturduğu teknolojik yeniliklerin sonucunda her iki kuruluşun da kazan-kazan yaklaşımı ile fayda sağlandığı görülüyor. Hale hazırda birçok ana sanayi firmaların start-up firmalar ile organik bağlar kurmaları, teknoloji firmaları ile iş birliğinin ilerlemeye pozitif etkisi olduğu görüşümüzü güçlendirmektedir.


“IDC Dünya Çapında Birbirine Bağlı Araç 2017 Öngörüleri raporunda” da aşağıdaki tespit yapılıyor: “2020 yılına kadar dünyadaki otomotiv üreticilerinin yüzde 40'ı araçların tasarımını, geliştirilmesini, servisini ve optimizasyonunu yönetmek üzere ortaklarıyla birlikte bir nevi ürün inovasyon platformu kullanılacağı” belirterek otomotiv sektörünün yol haritasını çizmiş oluyor.
 

Otomotiv sektörünün Start-up firmalar ile yapacağı iş birliğinde elde edilecek kazanımlar

OYUN KURUCU OLMA

Start-up firmalar, otomotiv firmalarının öncelikli olarak ileri teknolojilik ürünlere sahip olmasını sağlayarak pazarda oyun kurucu rolünü sağlamakta önemli bir husus olduğu görülmektedir.

YENİLİK

Strateji hedeflere ulaşmak için şirketler dış dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek olanağı ve bu imkânlardan yararlanma fırsatını bulacaklardır. Bu durum yeni iş alanların ortaya çıkması ile rekabet avantajı sağlanacaktır.

YENİ GELİR KAYNAKLARI

Şirketler mevcut tedarikçileri ve teknolojik iş birlikçileri ile sınırlı kalmayarak daha çevik özelliğe sahip firmalar ile potansiyel yeni gelir kaynakları elde edeceklerdir.

SON KULLANICI ODAKLILIK

Girişimci firmalar, son kullanıcı beklenti ve isteklerine odaklı esnek ve hızlı karar alma özelliklerinden dolayı çözümlere daha kolay gerçekleştirerek ürün ve hizmetlere geniş bir yelpazede otomotiv şirketlerine hizmet vereceklerdir.

ÇEVİKLİK

Start-up firmalarla çalışmak yenilikçi yaklaşım kültürünü şirket içerisinde yaygınlaşmasını da sağlayarak hızlı karar alma hızlı hareket etme özelliklerini kazanacaklarıdır.

SEKTÖRÜ VE TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP ETMEK

Teknolojik firmalarla çalışmak otomotiv sektördeki kısa ve uzun süreli değişimleri yakalamak yoluyla stratejik hedeflerden uzaklaşmamak açısından fayda sağlamaktadır.

YENİ İŞ ALANLARININ YARATILMASI

Yeni girişimlerin ürettiği uygulamaların ile yeni iş kolları oluşturularak yeni gelir kaynakları elde edilecektir.  Bu tür iş kolları son kullanıcıya yaratıcı faydalı hizmetler sunmasını sağlayarak pazar payını büyülteceklerdir.

İTİBAR KAZANMA

Yenilikçi ürün ve hizmetler ile müşteri memnuiyetinin arttırılması şirket itibarında artışa neden olacaktır.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz