Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiEndüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 14.10.2019 12:14:00

Yetenekli işgücü eksikliğinin bugün şirketlerin karşı karşıya kaldıkları zorluklardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Endüstri 4.0 ile iş yapış şekillerimiz değişti, iş arayan adaylar şirketlerin bu süreçlere ne kadar uyum gösterdiğini, şirketin geleceğe hazırlanıp hazırlanmadığını, sektördeki konumunu değerlendiriyor.

Filiz Ergin

Norm Holding
İnsan Kaynakları Direktörü

 

Küreselleşme stratejimizi destekleyecek yetenek yönetimi çalışmalarımızı, çalışanlarımızın beklentilerinin ötesine geçirerek geleceği belirleyecek şekilde yapılandırıyor ve hayata geçiriyoruz. Yetenekli çalışanları çekmek, geliştirmek ve elde tutmak için adil, şeffaf ve değişen trendlere uygun performans ve kariyer yönetimi uygulamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri, işe alım ve ödüllendirme sistemleri oluşturuyoruz. Globalleşme stratejilerimize paralel şekilde insan kaynağımızın yetkinlik, yetenek, bilgi ve beceri gelişimine odaklanıyoruz. İşimizin sürdürülebilirliğinin bizi geleceğe taşıyacak yetenekli ve deneyimli çalışanlarımıza bağlı olduğunu biliyor, en iyi çalışan deneyimini yaratmayı ve yaşatmayı ajandamızın ilk sırasına koyuyoruz. Stratejik planlarla belirlenen hedeflere ulaşmada en büyük gücün kurumsal değerlerimizi benimsemiş ve tüm performansıyla bu hedefleri yakalamayı amaçlayan çalışanlar olduğunu biliyoruz.
Organizasyonumuzu sürdürülebilir şekilde geleceğe taşıyacak kısa, orta ve uzun vadeli yedekleme planları hazırlıyoruz. Bu planlarda potansiyel çalışanları, uygun yönetim pozisyonları ile eşleştiriyor, organizasyonel değişikliklerde aktif olarak kullanmak üzere uyguluyoruz. Dijitalleşme projemiz kapsamında eş zamanlı olarak tüm çalışmaları dijital ortamda yürütmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.
Çalışan deneyimini iyileştirmek amacıyla iki yılda bir bağımsız bir araştırma şirketi ile çalışanlarımızın memnuniyetlerini ve bağlılığını ölçüyoruz. Bu uygulama ile mevcut durumu ortaya koyuyor, çalışan deneyimini ön planda tutan, adil ve güvenli bir iş ortamı sunmak için önceliklerimizi belirliyoruz.
Performans Yönetim Sistemimiz ile şirket stratejilerine hizmet edecek hedeflerin çalışanlarımızın katkılarıyla gerçekleşmesini sağlarken; çalışanlarımızın katılımlarını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmeyi ve gelişimlerini amaçlıyoruz.
Gelişim programlarımızı; deneyimleyerek öğrenmeyi destekleyecek (proje bazlı, iş zenginleştirerek vb.) şekilde yapılandırıyor, çalışanların performans hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre organize ediyoruz. Tüm süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda gelişim önceliklerimizi belirliyoruz. Makale paylaşımı, birbirimizden öğrenme platformları, sınıf içi eğitimler (kişisel, teknik, finansal), mentorluk programı, tersine mentorluk programı Norm Akademi çatımız altında yer verdiğimiz gelişim uygulamalarımız.
Yetenekli işgücü eksikliğinin bugün şirketlerin karşı karşıya kaldıkları zorluklardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Endüstri 4.0 ile iş yapış şekillerimiz değişti, iş arayan adaylar şirketlerin bu süreçlere ne kadar uyum gösterdiğini, şirketin geleceğe hazırlanıp hazırlanmadığını, sektördeki konumunu değerlendiriyor. Bunun için özellikle sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Şirket ile ilgili olumlu ya da olumsuz deneyimlerini paylaşıyor, şirketi yakından tanımak için de takip ediyorlar. Üniversiteler ile olan işbirlikleri de yine şirketlerin kendilerini tanıtmak için kullanabileceği araçlardan bir tanesi. Biz de her iki enstrümanı da kullanıyor, bugün bizi rakiplerimizden farklı kılacak, şirketimizi geleceğe taşıyacak yeteneklere ulaşmanın ve tutmanın önemini biliyoruz.
Yeni nesil çalışanlara yönelik stratejimizde, insanı odağımıza alarak farklılıkları etkin bir şekilde yönetmek, organizasyonel verimliliği artırmak ve sürdürülebilir performans sağlamak bulunuyor.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz