Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiOtomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Şahin: Veri Erişim Modelleri Pazarda Rekabeti Belirleyecek

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 28.05.2019 17:04:00

Değişim kaynaklı gelişim mutlaka yaşanacaktır. Dijitalleşiyoruz, 20 yıl önce aklımıza dahi gelmeyen otonom, sürücüsüz, bağlantılı araçları konuşuyoruz. Bunlar yaşanırken gelişime ayak uydurmayanlar zaten ayakta kalamayacaklardır.

Küresel otomotiv satış sonrası
pazarının boyutu
Otomotiv satış sonrası pazarının boyutunu etkileyecek olan faktörlerin başında araç üreticilerinin bu pazara ne kadar müdahil olup olmayacakları gelmektedir. Eğer araç üreticileri veri erişimini kısıtlama yoluna gider ve servis ve tamirhanelerin bu bilgiye ulaşmasına izin vermeyerek kendileri hizmet ağlarını genişletirlerse, satış sonrası pazarı bundan olumsuz etkilenecektir. Yönünü ise bize göre Avrupa Birliği komisyonlarının çalışmaları ve yasal süreçler belirleyecektir. Avrupa ve küresel ölçekte FIGIEFA, CLEPA gibi kuruluşlar bu konu üzerinde çalışırken Türkiye’de de bizler kamu nezdinde görüşmelerimizi başlattık.
Pazarının gelişmeye açık yönleri
Her sektörün olduğu gibi bizim sektörümüzün de gelişmeye açık yönleri var. Değişim kaynaklı gelişim mutlaka yaşanacaktır. Dijitalleşiyoruz, 20 yıl önce aklımıza dahi gelmeyen otonom, sürücüsüz, bağlantılı araçları konuşuyoruz. Bunlar yaşanırken gelişime ayak uydurmayanlar zaten ayakta kalamayacaklardır. Ancak daha önemlisi bu değişimi yaşarken finansal altyapının iyileşmesi ve ekonomik faktörlerden etkilenmemesi sağlanabilirse oldukça büyük bir gelişim olacaktır.
Dijital dönüşümün sektöre etkileri
Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA tarafından yayınlanan ‘’Otomotivin dijital dönüşümü ve mevcut veri erişim modellerinin ekonomik etkileri raporu’’, belirtilen modellerin bağımsız satış sonrası servis sağlayıcılarının üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı ve araç üreticilerinin satış sonrası pazarla daha fazla bütünleşmesini sağlayacağını vurguluyor. Sonuç olarak araç üreticilerinin bu modellerle son tüketicilerle olan ilişkiler üzerinde daha güçlü bir kontrol sağlayacağı da belirtiliyor.
Bu durum, gelişen otomotiv sektöründe tüketici tercihini, rekabeti ve toplumsal faydaları azaltma etkisine neden olacak ayrıca maliyetleri kademeli olarak da artıracak. 2030 yılına kadar, Avrupa’daki bağımsız otomotiv satış sonrası operatörleri için 33 milyar Euro zarara, sürücüler için ise 32 milyar Euro ek maliyete neden olacak.
Bu dijitalleşmeyelim anlamına tabi ki gelmiyor. Yukarıda önemini açıkladığım gibi bu zaten kaçınılmaz. Ancak hazırlıklı olmamız ve çalışmalarımızı bu yönde yapmamız için önemli bir uyarı niteliğindedir.
2019 için derneğimizin hedeflerini üç ana başlık altında topladık. Bunlardan ilki, sektör büyüklüğü ile ilgili bir çalışma yapmak. Uluslararası bir firma ve sektör paydaşları ile yapılacak bu çalışmada, sektörün hangi adetlerde ve hangi büyüklükte olduğunu rakamlarla ölçeceğiz. Sonraki yıllarda ise bu çalışmayı sürekli hale getirip, trend analizi yapmak istiyoruz. Diğer bir hedefimiz; Amerika ve Avrupa’da konsolidasyon başlatmış firmaları Türkiye’ye davet ederek Türkiye’deki firmalara tavsiyelerde bulunmalarını sağlamak. Son olarak ise; bir sosyal sorumluluk projesi olarak, mesleki eğitim kurumları ile daha yakın çalışmalarda bulunup, eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar başlatıp, sektörün insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasını sağlamak olarak özetleyebiliriz.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz