Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiBeklediğimiz Her An Kaybedilen Zamana Dönüşüyor

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 22.02.2024 17:52:00

Enflasyon, döviz kuru ve işçilikteki hızlı değişimler dün aldığınız yatırım kararını tekrar sorgulamanıza sebep oluyor. Yatırımın geri dönüş süreleri de bu ortamda sürekli değişiyor ve önümüzü görmek için beklediğimiz her an, Türk sanayisi için kaybedilen zamana dönüşüyor.  

 

Yavuz Tortum

Hatko Elektrik
Genel Müdür Yardımcısı
 
Negatif algıyı ortadan kaldırmalıyız
Jeopolitik sorunların bazılarının Türkiye’deki üretim endüstrisine pozitif katkıda bulunma ihtimali var fakat Türkiye’nin güvenilirliğinin azalmaması gerekiyor. Örneğin Süveyş kanalında yaşanan sorunlar uzak doğudan parça veya ham madde getirmenin tehlikelerini bir kez daha hatırlattı ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye çok iyi bir alternatif gibi duruyor. Otomotiv sektörü her adımda risk değerlendirmeleri yapıyor ve bu yaklaşım tedarik zincirinden, proses tasarımına kadar her faaliyet için en temel davranış biçimi. Uzak doğudan zamanında parça tedarik etmenin riskli olduğunu konuştuğumuz bu günlerde özellikle Avrupa’daki müşterilerin Türkiye’nin güvenilirliği veya riskleri üzerinden negatif yargıya varmaması gerekiyor.
 
Rekabetçi kalabilmek adına yapılabilecek çalışmalar otomotiv endüstrisinde çok sınırlı
Süreçte veya ham madde de yapılacak bir değişiklik yeni bir onay sürecini gerektiriyor. Bu süreç maliyet ve zaman anlamına geliyor. Bu sebeple mevcut ürünlerde rekabetçiliği arttıracak çalışmalar yapmak kısıtlı hale geliyor ancak verimlilik arttırma çalışmaları ile iyileştirmeler sağlayabiliyoruz. Buna karşın yeni projelerde rekabetçiliği arttırabilmek adına yeni yatırımlar yapıyor, yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Yeni yatırımlarla birlikte kaynak ve ham madde tüketimini de azaltıyoruz. Bu durum, çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğru ilerlememize olanak sağlıyor.
 
Dönüştürücü teknolojilerdeki zorluklar
Bu ilerlemeyi yaparken endüstri ve otomasyonun teknolojik yeniliklerini de bünyemize katmaya çalışıyoruz. Bu alandaki en büyük zorluk otomasyon ürünlerinin dövize endeksli olması ve kur ile birlikte her geçen gün yatırım finansman gereksiniminin yukarıya doğru çıkmasıdır. Enflasyon, döviz kuru ve işçilikteki hızlı değişimler dün aldığınız yatırım kararını tekrar sorgulamanıza sebep oluyor.
 
Dönüşümün bir diğer zorluğu ise yetişmiş işgücünün olmaması ve özellikle sanayide çalışıp yeni teknolojiyi kullanması, bir adım öteye taşıması gereken genç mezunların hizmet sektörüne yönelmiş olmasıdır. Otomotiv sektöründe hataya yer yok ve bunun için yetkinlik çok önemli. Mevcut yetkinliği korumak ve hatta ileriye taşımak için kadroları aşağıdan yukarıya doğru beslememiz gerekiyor. 

 

2024 yılında en öncelikli konu maliyet kontrolü ve fiyatlandırma olacaktır. Bunun yanı sıra enflasyonun yan etkisi olarak yetişmiş işgücü eksikliği firmaları en çok zorlayan etmenler arasında. Çalışanlar içerisinde oldukları ekonomik zorlukları genelde iş değiştirerek düzeltmeye çalışıyor. Bu durum çalışan devir hızının artmasına ve know how kaybına sebep oluyor. 

Enflasyon ve sıkılaştırılmış para politikaları nedeniyle TL ve döviz cinsinden üretici maliyetleri artıyor. Yurtdışındaki müşterilerin Türkiye ile ilgili izlenimleri ve önyargıları ise yüksek enflasyon, dolayısıyla daha da ucuz işgücü olarak tanımlanıyor. Bu durumda artan maliyetleri müşteriler ile konuşmak ve aynı zeminde uzlaşı sağlamak imkânsız hale geliyor. 

Uzunca bir süredir yeni otomotiv projeleri Türkiye’ye gelmiyor. Türkiye’ye transfer edilen projeler genelde maliyet azaltma odaklı ve katma değeri düşük işler. Yeni projeleri getirmek için güven artışı sağlanmalı ve ekonomi göstergelerini daha stabil hale getirilmeli. 

Tüm bu zorluklara rağmen genel giderlerin birim üründeki payını azaltabilmek adına ölçek ekonomisine gitmeyi tercih ediyor ve büyümeyi zorluyoruz. Ürettiğimiz ürün veya hizmete odaklanmak yerine çevresel ve ekonomik değişkenlerin getirdiği negatif etkileri minimize etmek ve devamlılığı sağlamak için mücadele ediyoruz. 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz