Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiKırpart Pazarlama & Satış Müdürü Ayşegül Aktulga: “Ürün marka sayesinde değer kazanır”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 13.12.2017 10:44:00

Otomotiv tedarik sanayi sektöründe yapılan araştırmalara göre pazarlama ile ilgili gelecek planı sorgulanan tedarikçilerin yüzde 57’si pazarlama departmanlarını geliştireceklerini, yüzde 10’u ise pazarlama bütçesini yüzde 10 oranında artırmayı planladıklarını belirtmektedir.

Günümüzde Türkiye’de ve dünyada en güçlü sektörlerden biri otomotiv sektörüdür. Bu sektörün tamamlayıcısı olarak otomotiv tedarik sanayi sektörü de en az ana sanayiler kadar müşteri odaklı olmak zorundadır.
Mevcut rekabet şartlarında marka algısı ve stratejilerinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Global krizler açısından hassas, teknolojiye duyarlı sektörde; işletmelerin marka alıgısına ne kadar hakim olduğu önemli bir parametredir.  
Ürün marka sayesinde değer kazanır; somut birşey olan ürün; marka ile belli soyut ve sembolik anlamlara kavuşur.
Kurumlar günümüzde farklı iletişim araçları kullanarak  yoğun rekabet ortamında tüketiciye marka mesajlarını iletmek zorundadır.  Sosyal medyanın başı çektiği bu iletişim araçlarından reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış geliştirme en önemlileridir.
Otomotiv tedarik sanayi sektöründe yapılan araştırmalara göre pazarlama ile ilgili gelecek planı sorgulanan tedarikçilerin yüzde 57’si pazarlama departmanlarını geliştireceklerini, yüzde 10’u ise pazarlama bütçesini yüzde 10 oranında artırmayı planladıklarını belirtmektedir.
Ayrıca tedarikçilerin ortak düşüncelerinden bir diğerinin de yapılan market araştırmalarının, araç üreticilerinin inovasyon ve yeni fabrikaların lokasyonları konusundaki yönelimini saptamak adına uygun bir yol olmasıdır.
Tedarikçi marka imajı ile ilgili olarak ise özellikle son dönemde bir tedarikçinin bu konuda tam bir iletişim ve imaj çalışması yapmasının OEM ile olan ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Biz de Kırpart olarak, otomotiv tedarik sektöründeki yerimiz ve bağlı bulunduğumuz grubumuzdan gelen etkin marka bilinirliği ile beraber marka yönetimi konusuna ağırlık verdiğimiz bir dönemde bulunuyoruz.
Geçen yıl Kırpart’ın da içinde yer almaya hak kazandığı Turquality programı da gösterdi ki artık B2B firmalar da marka yönetimi ve marka bilinirliğine global anlamda önem vermek zorundadır. Bizim gibi teknoloji yoğun firmalarda inovasyon, teknolojik alt yapı ve üründe marka bilinirliği; firmanın yarattığı katma değeri arttıran özelliklerin başında gelmektedir.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz