Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiPazarlama Stratejileri ve Marka Yönetim Danışmanı, Eğitmen Dr. Zeynep Lembet: Markalaşarak farklılaşmak

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 13.12.2017 11:35:00

Kurumsal marka olmak, rakiplerinizden artık bir değil; birden çok alanda farklı olmanızı zorunlu kılmaktadır. Kurumsallaşmanız ürününüzün ve/veya hizmetinizin marka olabilmesi adına atabileceğiniz en önemli ve ilk koşul adımlardan birisidir

Küresel ticarette, küresel değer zinciri olarak tanımlanan üretim ve satış mekanizmasında marka olmak, zinciri kontrol eden konuma sahip olmayı ifade eder. Marka ile birlikte üründen elde edilen kâr marjının artmasına bağlı olarak, sırasıyla bunu, Ar-Ge çalışmalarındaki artış, ürünlerde yenilik ve rekabette avantaj elde etme süreçleri izlemektedir. Markanın: Ayırt edici ve Farklılaştırma İşlevi vardır. Ayrıca Kalite, Güven Verme ve Garanti İşlevleri de yadsınamaz.
Tüketici nezdinde, markası bilinmeyen ürünler, garanti, kalite ve güvenilirlikten yoksundurlar. Doğal olarak tüketici de almak isteyeceği bir üründe garanti, kalite ve güvenilirlik kriterlerini aramakta ve hatta özellikle tüketici, satın alma kararında marka ürünleri tercih ederek; satın alım kararını kendisi için oldukça kolaylaştırmaktadır.  
Marka olmanın en önemli işlevi ise reklamdır. Marka; bir firma için en güçlü reklam ve tanıtım aracı olarak tanımlanabilir. Zira küreselleşen dünyada, her geçen gün artan halka arz neticesinde, firmaların kendilerini tüketiciye en iyi şekilde ifade etmeleri için yapmaları gereken şey;  tüketici tarafından tercih edilen ve olumlu izlenime sahip olan bir markaya sahip olmaları gerekliliğidir.  Kısaca; marka imajı yüksek bir ürün, her zaman için firmaya yarar sağlar ve ürünün satışa dönmesinde en önemli aktörlerden birisidir.
Peki, ama nasıl?
Marka olmak, bugünden yarına oluşan bir ani durum değişikliği değil; uzun soluklu ve strateji gerektiren bir süreçtir. Bu uzun soluklu süreçte, yıllar boyunca gerek imajınız, gerek ürününüz, gerekse kurumunuz ve hatta paydaş ilişkilerinize dair hiçbir sürecin aksamaması ve tıkır tıkır işlemesi zaruridir.
Bugün, kuvvetli bir marka imajına sahip olmanız sadece ve sadece çok performanslı ürün üretmekten ziyade; müşterilerinize ne kadar dokunabildiğiniz, ürününüz ile ilgili hangi reklam mesajı stratejilerini yürüttüğünüz, mecra olarak nerelerde yer aldığınız, sosyal sorumluluk olarak topluma katkılarınız, kurum içi paydaşlarınıza verdikleriniz, kurum dışı tüm paydaş ilişkileriniz ve onlara ne kadar dokunduğunuz, dijital platformlarda nasıl yer aldığınız, yenidünya düzeni ve dijital dönüşüm içerisinde ne kadar var olduğunuz ve daha pek çok faktöre bağlıdır.  
Kurumsal marka olmak, rakiplerinizden artık bir değil; birden çok alanda farklı olmanızı zorunlu kılmaktadır. Kurumsallaşmanız ürününüzün ve/veya hizmetinizin marka olabilmesi adına atabileceğiniz en önemli ve ilk koşul adımlardan birisidir. Günümüzde çok iyi ürünler üreten pek çok firma kurumsal olmaktan ziyade; “Durumsal” olmalarından dolayı; ürettikleri ürünler kusursuz olsa dahi, fark yaratamamakta ve olumlu marka imajı oluşturamamaktadırlar.
Kısaca; marka olmak, marka yaratmak, markanızı yenidünya düzeninde konumlamak, olumlu marka imajı çizmek ve/veya mevcut marka imajınızı güçlendirmek, marka kimliğinizi sağlam temellere oturtmaktan geçmektedir. Güçlü marka kimliği ise; ancak ve ancak kurumsallaşma süreçlerini tamamlamış ve hatta hatta ilerletmiş ve yenidünya düzenine adapte olmuş kuvvetli firmalar ve kurumlar ile mümkün olabilmektedir.
Unutulmamalıdır ki; “Ürünler üretilir, markalar ise yaratılır” Marka yaratma süreçlerinizde yapacağınız her yatırım, ilerleyen zamanlarda sizde, ürününüzde, kurumunuzda büyük farklar yaratacak ve sizi rakiplerinizden açık ara yukarı taşıyacaktır.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz