Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiMaysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk: “Araç teknolojisinin gelişimi, yenileme pazarını etkiliyor”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 25.05.2018 09:20:00

Otomotiv sanayinde elektrikli araçlar, otonom sistemler, akıllı teknolojiler, bağlanabilirlik, mobilite ve yapay zekâ, dijital dönüşüm gibi kavramların ön plana çıkması, sektörün gelişime adaptasyon zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.

Türkiye otomotiv sanayi bütünsel olarak hızla gelişmeye devam ederken, otomotiv satış sonrası pazarı da bu büyüme ivmesinin belirleyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
Çünkü bir aracın üretimi için pek çok bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu bileşenler de otomotiv sanayinin gelişimini şekillendiriyor.
Nitekim otomotiv sektöründe, dünya ölçeğinde satış sonrası pazara ait ürünlere duyulan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalarımız da kaliteli üretim modeli ve fiyat avantajlarıyla, küresel düzeydeki pazar payını hızla artıyor.
Halihazırda yenileme pazarı, 5 milyar dolarlık iş hacmine sahip olmakla birlikte, 2020 yılında bu pazarın 6,5 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Ülkemizdeki ortalama araç yaşının yüksek olması da zaten satış sonrası pazarının önemini ve büyüklüğünü gitgide artırmaktadır.
Öte yandan, tüm dünya araç teknolojisi geliştikçe, yenileme pazarı da bu gelişim sürecinden doğrudan etkileniyor.
Özellikle otomotiv sanayinde elektrikli araçlar, otonom sistemler, akıllı teknolojiler, bağlanabilirlik, mobilite ve yapay zekâ, dijital dönüşüm gibi kavramların ön plana çıkması, sektörün gelişime adaptasyon zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.
Bu noktada gelişen teknoloji karşısında geri kalmamak adına katma değeri yüksek ürünler üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak sektörün geleceği için olmazsa olmazlar arasındadır.
Öyle ki sektörün gelişiminin hızla devam edeceğini göz önünde bulundurduğumuzda, teknolojiye yatırım yapmayan firmaların küresel rekabette geri planda kalması, hatta yok olma tehlikesi yaşaması olasıdır.
Burada öncelikli unsurlardan biri de dijital dönüşümü en iyi ve etkin şekilde gerçekleştirebilmektedir.
Öte yandan, sektörün odaklanması gereken konuların başında ise pazara olan güvenin artması için kullanıcılara yenileme pazarındaki hizmet kalitesinin OES seviyesine eşdeğer olduğunun en iyi şekilde anlatılması, sektör temsilcilerinin ortak çatı altında bir araya gelebileceği örgütlenme ve nitelikli işgücü geliyor.
Bu konuda TAYSAD, OSS gibi çatı kuruluşların, sektörün gelişimi adına çok önemli bir işlevi olduğuna inanıyorum.
Gelinen noktada, Maysan Mando olarak da know-howı tamamen bize ait olan Ar-Ge odaklı üretim anlayışımızda, sürdürülebilir başarıya odaklanmış durumdayız.  
Özellikle çağın beklentilerine uygunluk, yenilikçi, verimlilik esaslı ve katma değerli ürünler üretme gayretiyle çalışmalarımızı şekillendiriyoruz.
 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz