Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiTedarikçilerin Marka Stratejileri

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 12.12.2017 13:54:00

Marka; ürün ve hizmetlerin kimliğini belirleyen, ürünün rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan, pazarlama yönetimi uygulamalarının odak noktası olarak tüketicilerle iletişim kurulmasını kolaylaştıran, üreticilere ve tüketicilere yasal birtakım avantajlar sağlayan, kısaca ürünü farklılaştıran isim, sembol, simge veya bunların birleşimidir.

Bu sayımızda TAYSAD üyelerine markalaşma konusunda neler yaptıklarını sorduk.
Hızla değişen pazar koşulları ve küresel rekabet karşısında varlıklarını sürdürmek isteyen firmalar öncelikli olarak kendilerini diğerlerinden ayırt etmeyi başarmalıdırlar. Türk tedarikçilerin yabancı firmalarla rekabet edebilmesi ve küreselleşen dünya ekonomisi içerisinde kendilerine yer edinebilmeleri için bu ayırt ediciliğin yanı sıra gerekli altyapının hazırlanması, yeterli sermaye birikiminin oluşturulması, markalaşma kavramının öneminin kavranması ve markalaşma ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sayısının artırılarak içeriğinin zenginleştirilmesi gerekmektedir.
Tedarikçiler, özellikle son yıllarda markalaşma kavramının önemini kavramaya yönelik tutumlar sergilemeye başlamış olsalar da yurtdışındaki firmalarla karşılaştırıldığında bu çabaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.
Sadece firmalar değil; devlet kurumları, paydaşlar ve sektörel dernekler de markalaşma kavramının önemini ve gerekliliğini topluma açık bir şekilde anlatmalı ve bu konuda destekler sunmalılar. Markalaşma konusunda yapılacak araştırmalar, hazırlanacak raporlar ve firmalara verilecek olan destekler arttıkça Türk markalarının sayısıda artacaktır.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz