Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiTT Çelikyay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aslı Kısacık: Kadın Kimliğini Asla Elden Bırakmamalı

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 12.04.2019 10:15:00

Genellikle cinsiyet eşitliği denildiği zaman kadınların erkekleştirilmeye çalışıldıkları gibi bir yanlış anlaşılma oluyor ki bunun sebebi de yine erkek egemen düşünceler. Tam tersi, kadın, yeteneklerinin yanında cinsiyet özellikleri ile de yani  duygusallığı, empati yeteneği, detaycılığı ile kadın.

İş yaşamında kadının yeri
İş yaşamı benim açımdan, hayatın diğer alanları gibi, kadın erkek demeden, herhangi bir ayrım yapmadan cinsiyetlerin eşitliğine dayanan bir alan. Kadın, evde, sokakta, ailesi içinde nasıl ortak olarak sürdürmeliyse hayatı, iş yaşamında da o şekilde var olmalı. Sektörü veya türü ne olursa olsun, iş yaşamı erkeklerin tekelinde bir alan değildir ve her bireyin, cinsiyetine, ırkına, dinine, sosyal tercihlerine bakılmaksızın çalışma, kendi ekonomik bağımsızlığını sağlamaya hakkı vardır.
Son yıllarda gerek ülkemizde, gerekse tüm dünyada kadın istihdamını artırmaya dönük bir takım çalışmalar yapılıyor ancak tabi bir iyileşme ancak kuşaklar sonra geliyor bazen. Çalışma hayatında mavi yakadan beyaz yakaya, şirketlerin yönetim kurulları dahil her kademesinde ayrıştırma yapılmasını önlemek, her insana fırsat eşitliği sağlamak, gerekirse kota uygulamalarıyla benimsetilmesi gereken bir pratik olmakla beraber, bunun özümsenmesi, genel olarak kadına bakışın düzelmesi için aileler ve eğitimcilere de çok iş düşüyor.
Kadın istihdamının artmasının ülkemiz ve geleceğimiz açısından yaratacağı değer
Veriler kadınların dünyada birçok alanda erkeklerden daha az oranlarda gelişmişlikten nasibini aldığını açık bir şekilde gösteriyor. Sosyal korumaya erişim, bir banka hesabının olması, girişimcilik, dijital farkındalık, liderlik pozisyonları, işyerinde ve evde şiddet-istismar bunlardan ilk aklıma gelenler. Sonuçta aslında çoğu ekonomik özgürlük ve farkındalığa dayanıyor.
Ülkelerde kadın istihdamının artması ile toplam çalışan sayısının artması gayrı safi milli hasıla ve kişi başı gelir gibi ekonomik büyümeye olumlu etkisi olan kriterlerin yanı sıra verimliliği, ekonomik çeşitliliği, sürdürülebilir büyümeyi ve gelir dağılımını da etkileyecektir. Ayrıca kadınların ekonomik özgürlüklerini sağlıyor oluşu yine ülkede cinsiyetler arası açıklığın azalmasına, kadınların diğer toplumsal aktivitelerde de erkeklerle yakın oranlarda yer alarak temsil edilebilme oranlarını da artırmalarına ve dolayısıyla sorunların çözülmesi için adımlar atılmasına vesile olacaktır.
İş hayatındaki kadınlara öneriler
Kendileri olsunlar, kadınlıklarını gururla taşısınlar, yapmadıkları herhangi bir şeyi “kadın oldukları” için değil, gerçekten istemedikleri için yapmadıklarına emin olsunlar. Genellikle cinsiyet eşitliği denildiği zaman kadınların erkekleştirilmeye çalışıldıkları gibi bir yanlış anlaşılma oluyor ki bunun sebebi de yine erkek egemen düşünceler. Tam tersi, kadın, yeteneklerinin yanında cinsiyet özellikleri ile de yani  duygusallığı, empati yeteneği, detaycılığı ile kadın. Bunlara rağmen değil, tam da bunlar sayesinde başarılı olup hepsiyle gurur duymak gerekli. Yani kadın kimliklerini asla elden bırakmasınlar. Olmadığı zaman tekrar tekrar denemekten yılmasınlar; erkekler ve genel olarak tüm toplum, deneyenler- yılmayanlar sayesinde kadını normalleştirecektir. Cinsiyet eşitliği bilincinde etraflarındaki herkese örnek olanlar ve değişimi başlatanlar olsunlar.
 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz