Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiTT Çelikyay Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Ağaoğlu: “Fiyat odaklı ticaretten, değer odaklı ticarete geçiş sağlıyor”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 13.12.2017 07:57:00

Firmamızın meşakkatli ve uzun markalaşma sürecini, kısaca özetlemek gerekirse genel hatları ile TT Çelikyay olarak öncelikle değer konumlandırmamızı (value proposition) hem AFM hem de OEM kanallarında doğru yaptığımızı düşünüyoruz.

Günümüzde küresel şirketler kurulduğu ülkeden bağımsız, farklı lokasyonlarda üretim yapan bir iş modeli içinde kendi dinamiklerini oluşturmaktadırlar. Bu noktada firmaların ürünü nerde ürettiği değil ürünün alıcısına ne fayda sağladığı ön plana çıkmakta,  bu ne sorusu ise marka kavramı ile anlam bulmaktadır. Hizmet ya da mal arzında bulunan firmaların müşterilerine sağladığı faydalar ve verdiği sözlerin bir bütünü olarak düşündüğümüz marka algısı, ticaretimizin sürdürülebilir olması açısından kısa ve uzun vadeli firma stratejilerimizin odağı konumundadır.
Markalaşmanın yaratacağı en önemli farkın fiyat odaklı ticaretten, değer odaklı ticarete geçiş olduğunu düşünüyorum. Yarattığınız marka çatısı altında müşterilerinize sunduğunuz kalite, inovasyon ve “müşteri ihtiyacı doğrultusunda üretim” gibi başlıklarda sağladığımız faydalar ticaret modelimizi daha karlı ve sürdürülebilir kılmakta, buna ilave olarak yurt dışında Türk mallarına karşı bakış açısına pozitif etki yaratmaktadır.   
Firmamızın meşakkatli ve uzun markalaşma sürecini, kısaca özetlemek gerekirse genel hatları ile TT Çelikyay olarak öncelikle değer konumlandırmamızı (value proposition) hem AFM hem de OEM kanallarında doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini sürdürülebilir iş modelleri ve projeler ile karşılayarak mümkün olduğunca hızlı aksiyonlar ile ticaretimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
Bunun sonucunda Türkiye dahil Avrupa’da toplam 4 ülkede AFM pazarında yerli ve yabancı rakiplerimizi geride bırakarak, pazar lideri konumuna geldik. Türkiye’de OEM kanalında ise pazar payımızı son üç yılda yüzde 110 arttırdık ve iyileştirmeye devam ediyoruz.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz