Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiÇeviklik ve Uyum Sağlama Becerileri Öne Çıkıyor

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 28.10.2021 09:18:00

Yeni düzene adapte olmak için çeviklik ve uyum sağlama yetkinlikleri öne çıkarken çalışanlarda daha önce aranmayan yeni becerileri destekliyoruz.

 

Filiz ERGİN
Norm Holding
İnsan Kaynakları Direktörü

 

Nitelikli iş gücüne talep artıyor
Sektörde robotikleşmenin hızlı yükselişine bağlı olarak manuel iş süreçlerinde otomasyon desteğinin artması ve üretim tesislerinin entegre hale gelmesi öngörülüyor. Bu sürecin doğuracağı sonuçlardan biri de iş gücünün, süreç optimizasyonu ve data analitiği gibi alanlara kaydırılacak olmasıdır. İş gücünde aranan teknik becerilerde makina programlama dilleri, veri analitiği, temel kodlama; yetkinliklerde ise çeviklik, uyum sağlama, dijital okur yazarlığın öne çıkacağı tahmin ediliyor. Çalışanlar için sürekli yeni bir beceri öğrenme ve kendini geliştirme çağı başlıyor.


Potansiyeli performansa dönüştürecek gelişim programları uyguluyoruz
Saha üretim çalışanlarımızın yaptıkları iş bazındaki yetkinliklerini ölçmek ve bu yetkinlikleri iş başında eğitimler ile geliştirmek, gelinen seviyeyi tekrar ölçmek ve gelişimin sürekliliğini sağlamak amacıyla Polivalans sistemimiz bulunmaktadır. Bu süreçte pozisyonlardan beklenen performans ve çalışanın becerisi arasındaki fark tanımlanarak potansiyeli performansa dönüştürecek gelişim programları uygulanmaktadır.


Saha üretim çalışanlarımızı kapsayan Norm’un Gücü, Saha’nın Gücü Programı adı altında Takım Liderleri ve Saha Liderleri yetiştirilmektedir. Takım ve Saha Liderlerimiz, bir değerlendirme ve eğitim sürecinden geçtikten sonra kurul ile seçilir ve görevlerine atanır; bu süreçte potansiyellerini fark etmelerini ve performansa dönüştürmelerini sağlayacak birçok eğitim ve proje içinde yer alırlar.


Tüm çalışanlarımız için tanımlanmış yetkinliklerimiz ile organizasyonumuzun hedeflerine ulaşması ve görevlerin başarı ile tamamlanması için gerekli bilgi, beceri ve davranışlar ve dolayısıyla işin “nasıl” yapıldığını tanımlayan temel yetkinlikler, rol grubu yetkinlikleri ve davranış göstergeleri belirlenmiş olup yetenekleri değerlendirerek potansiyeli belirleme, geliştirme ve izleme süreçlerinde rehber olmaktadır.


Salgın deneyiminden çıkartılan dersler
Pandemi döneminde teknolojik altyapı desteğini güçlendirerek Satış, Lojistik, Satınalma, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm birimlerimiz başta olmak üzere birçok endirekt fonksiyonumuzda hibrit çalışma modeline geçiş yaptık. Mesafeler artınca entegre çalışma ihtiyaçları arttı ve performans değerlendirme sistemimizde, entegre hedef ve iş planlarının tanımlandığı OKR metodunu uygulamaya başladık.


Uzaktan çalışma kavramının hayatımıza girmesi ile yurt dışında yaşayan profesyoneller ile ortak çalışma konuları gündeme geldi. Dijital dönüşüm süreçlerinde görev alan çalışanlarımız için ultra esnek çalışma modellerini değerlendiriyoruz. Yeni düzene adapte olmak için çeviklik ve uyum sağlama yetkinlikleri öne çıkarken çalışanlarda daha önce aranmayan yeni becerileri destekliyoruz.

 

ÖNCELİKLERİ BELİRLEYEN ÇALIŞANLAR VE TAKIMLAR ÇALIŞMA ORTAMINI BELİRLİYOR
Çevik, verimli, entegre bir üretim ve tedarik zinciri sistemi oluşturmak hedefiyle önceliklerini belirleyen, anlık verileri bilgiye dönüştürerek yalın, verimli ve proaktif bir çalışma ortamı sağlayan, işini ve kendini tanımlanmış sistemler aracılığıyla yöneten çalışanların ve takımların olduğu bir çalışma ortamı öngörüyoruz.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz