Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiSektör Gençlere Yatırım Yapmalı

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 28.10.2021 09:24:00

Yapılan araştırmalar, her geçen gün çalışanlardan beklenen yetkinliklerin değiştiğini, dün bizi başarıya götüren faktörlerin bugün artık yeterli olmadığını gösteriyor. İş dünyası ihtiyaçları o kadar hızlı değişiyor ki, çalışanın da bu hıza paralel gelişmesi kritik başarı faktörü olarak ortaya çıkıyor.

 

Aslı KAYABAŞ
Kuzey Gelişim Akademisi
Kurucu Ortağı/Danışman

 

İnsan Kaynağı Yönetiminde Öncelikler
Günümüzde her şeyin çok hızlı değiştiği, iş dünyasının da bu değişimden payını aldığı günlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin de bu değişime ayak uydurması, hatta kurumlarında değişim liderliği yapmasını kritik buluyorum.


Zaten bir süredir iş hayatına katılan yeni neslin beklentileri, gelişen teknolojiler, esneyen iş modelleriyle her geçen gün dönüşen iş yaşamı, pandemi etkisiyle tamamen başka beklentilerle yeniden şekillendi. İnsan Kaynakları yönetiminin de her şeyden önce bu dönüşümü fark etmesi ve buna paralel bir yönetim için hızla, çeviklikle dönüşmesi gereklidir.


Bundan sonraki dönemde İK yönetimlerinin özellikle çalışan mutluluğu, bağlılığı, potansiyeli gerçekleştirmek için çalışan destek sistemleri kurulması ve özellikle kariyer/gelişim yatırımlarına odaklanması ilk öncelikler olmalıdır.


Otomotivde İş Gücü Nasıl Şekillendirilmeli?
Otomotiv kendi içinde uzmanlığı olan çok güçlü ve etili bir iş alanı. Bu alanda çalışan nitelikli çalışanlar için öncelikle yatay uzmanlık yolları, yatayda derinleşen kariyer haritaları çalışarak bu sektörün uzman, nitelikli çalışanlar için cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Mühendisler, teknisyenler, ara personeller, operatörler için otomotivde kariyer imkanları arttıkça, bu sektörün markalaşma ve çalışan gözünde talep edilme değeri de artacaktır.


Bu nedenle kurumların yetiştirmek üzere meslek lisesi, meslek yüksekokul ya da üniversiteden deneyimsiz olarak kuruma dahil ettikleri bir çalışanın 5-10-15 yıllık kariyer yolculuğunu önden planlayabilmesi; çalışanlara bu imkanları sunabilmesi önemlidir. Bu sayede çalışanlar kurumlarda daha uzun süreler kalıp uzmanlaşma imkanı bulabilirler.


Özellikle otomotivde üretim alanlarında, saha çalışanlarında ve saha yönetiminde işgücü niteliğini arttırmak için de kurumların meslek lisesi düzeyinde çalışmalar yapması, üniversiteler, liseler, dernekler, belediyelerle işbirliği içinde genç potansiyelleri sektöre kazandırmasını kritik buluyorum. Ülkemizde genç işsizliği büyük bir sorun maalesef, fakat diğer yandan baktığımızda üretim sektöründe de giriş seviye pozisyonlar için nitelikli iş gücü bulma sıkıntısı yaşanıyor. Her iki problemi de çözebilmek için sektördeki tüm kurumların gençlere yatırım yapmasını kritik buluyorum.


Geleceğin Yeni Becerileri
Yapılan araştırmalar, her geçen gün çalışanlardan beklenen yetkinliklerin değiştiğini, dün bizi başarıya götüren faktörlerin bugün artık yeterli olmadığını gösteriyor. İş dünyası ihtiyaçları o kadar hızlı değişiyor ki, çalışanın da bu hıza paralel gelişmesi kritik başarı faktörü olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle ben günümüzde çalışanlarda aranması gereken en temel yetkinliklerden birinin değişime adaptasyon becerisi ve gelişim istekliliği olduğunu düşünüyorum. Dünya Ekonomik Forumunun İşlerin Geleceği Raporunda da birkaç dönemdir bu yetkinlik öne çıkıyor zaten. Değişime açık, gelişime istekli çalışanlar ve kurumlar zaten geleceğin yetkinlikleri konusunda da  kendilerini daha çabuk geliştirebiliyorlar, ihtiyaç duyulan yeni yetkinliklere de daha kolay adapte oluyorlar.


Bana göre günümüzde öne çıkan ve gelecekte de kritik önem taşıyacak bir diğer yetkinlik de dayanıklılık. Özellikle duygusal, psikolojik dayanıklılıktan bahsediyorum. Sürekli değişin içinde olan, gittikçe şartların da güçleştiği iş hayatında aslında dayanıklı olan çalışanlar ayakta kalıyor. Bu nedenle işe alımlarda ve özellikle yönetim kademelerine terfilerde dayanıklılık yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve bu becerinin geliştirilmesini kritik buluyorum.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz