Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiDoğru Yanıt Her Yerden Gelebilir

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 28.10.2021 08:52:00

Doğru yanıtlar her yerden gelebiliyorsa, organizasyonun içinden ve dışından her türlü geri bildirimlerin önünü açmak da bir liderin en önemli sorumluluğu haline gelmiş demektir.

 

Tunç KİP
reStartup Dönüşüm Lideri
Temel Conta, Ortak

Her alanda olduğu gibi, otomotiv de son zamanlarda eski alışkanlıkların kalktığı ve yeni alışkanlıkların oluştuğu bir dönemden geçmekte.
Endüstriyel dönüşümün gerçekleştiği kabul edilen 1760’tan 1840’a kadar olan süre zarfında kaydedilen köklü değişiklikler kadar önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz.


Endüstriyel dönüşüm esnasında, elle üretimden makine ile üretime geçiş ile, fabrikalar çok farklı bir çalışma şekline uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Yine bu süre içinde, makineler sayesinde yüksek hacimli seri üretim başlamış, buhar motoru kullanıma alınmış ve o zamanki örnekleri bugüne göre çok ilkel görünse de hayatımızın parçası olan dijitalleşmenin de tohumları atılmıştır. El hüneri en kritik şeylerden sayılırken, makinelerin gelmesiyle tüm düzenler değişmiş ve müşteri beklentisini karşılamak için gerekenler için önem sırasında el hüneri çok geriye kaymıştır.


İçinde olduğumuz bu pandemi döneminde de, nasıl sonuca varıldığındansa, en nihayetinde müşterinin beklentisinin karşılanıyor olmasının önemi bir kere daha gündemlerde en tepeye çıkmış durumda.


Artık gündemdeki sorular:

  • İş gücünün fiziksel olarak nerede olduğu önemli mi?
  • İş gücünü ve yönetimini, önceden belirlenmiş bir şemaya göre kurgulamak önemli mi?
  • Liderlerin birinci sorumluluğu yöneticilik mi, koçluk mu?


Mecburiyetten de olsa, iki sene öncesinde uzaktan çalışmanın kesinlikle mümkün olmadığını düşünen bir çok firma, bir çok yönetici, hatta bir çok çalışan, şu an uzaktan çalışma normaline alıştı bile. Haliyle, bu durum daha çok üretim ortamı dışındaki roller için geçerli olsa dahi, uzaktan çalışmanın genel işleyişin bir parçası haline gelmesiyle, üretim ortamlarında da büyük değişiklikler söz konusu oldu. Artık, teknik olarak uzaktan çalışmaya uygun olan roller için başvuru yapan adaylar, uzaktan çalışabilmeyi olmazsa olmaz bir kriter olarak bile görmeye başladı. Otomotiv sektörü için de adayların bakışı bu şekilde.


Böyle olduğu zaman, ofis ortamındaki oturma düzeni dahi ortadan kalkarken, organizasyon şemalarının da amacı değişmemesi mümkün değil. Önceden, aynı ofiste olmadığında görüşemeyen ekipler, şimdi artık mesafelerden bağımsız, rutin bir şekilde görüşür, kendi konuları dışındaki konulardan da haberdar olur hale geldi. Böyle olunca da, organizasyon şeması, bilgi akışı için mümkün olan tek yolu tarif edemezken, ancak operasyondaki fonksiyonları tarif edebilen bir şema haline gelmekte.


Bu değişimlerin hepsi son hızla gerçekleşirken, organizasyonunu oluşturan iş gücünün de mümkün olan en verimli şekilde çalışabilmesini sağlayabilmesi için, organizasyonların başındaki liderlerin de benzer hızla değişmesi kaçınılmazdır. Eski düzende, liderlerin yaptığı iş “yönetmek” diye tarif edilirken, yeni düzende “koçluk” yaklaşımının çok daha iyi sonuçlar verdiğinin bir çok örneğini görebiliyoruz.


Özellikle elektrikli araçlardaki projelerin de yaygınlaşması ile, otomotiv sektörünün yüksek temposuna ayak uydurabilmek için, ekip liderlerinin; gerektiğinde fiziksel olarak ekiplerinden çok uzakta, gerektiğinde organizasyon şemasındaki konumlarını dikkate bile almadan, gerektiğinde de takımını motive eden bir koç gibi çalışması hiç olmadığından daha önemli hale geldi.


Doğru yanıtlar her yerden gelebiliyorsa, organizasyonun içinden ve dışından her türlü geri bildirimlerin önünü açmak da bir liderin en önemli sorumluluğu haline gelmiş demektir. Hal böyleyse, ortak bir felsefede buluşarak, ortak dilde görüşebilmek de organizasyonların başarısını belirleyen faktörlerin de başına gelmiş demektir.

 

ÇALIŞMA BİÇİMLERİNDE DEĞİŞİM YAŞANIYOR
Mecburiyetten de olsa, iki sene öncesinde uzaktan çalışmanın kesinlikle mümkün olmadığını düşünen bir çok firma, bir çok yönetici, hatta bir çok çalışan, şu an uzaktan çalışma normaline alıştı bile. Haliyle, bu durum daha çok üretim ortamı dışındaki roller için geçerli olsa dahi, uzaktan çalışmanın genel işleyişin bir parçası haline gelmesiyle, üretim ortamlarında da büyük değişiklikler söz konusu oldu.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz