Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiEkol Lojistik Ar-Ge Direktörü Erdem Özsalih: “Her geçen yıl Ar-Ge ve teknoloji bütçemizi artırıyoruz”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 19.06.2017 10:03:00

Özel sektörde hizmet veren kurumlara önerimiz iş modelinizi, süreçlerinizi, ürünlerinizi, teknolojinizi sürekli olarak sorgulamaları, gelişim fırsatlarını aramalı ve imkânlar ölçüsünde bunu sistematik ve profesyonelce yapmak için kaynak ayırmalarıdır.

Günümüzde rekabet üstünlüğü sağlayacak en önemli unsurlardan birisi tasarım. Artık, teknoloji ve tasarımı birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değil. Ancak, teknolojiyle birlikte tasarımla yüksek katma değer yaratıp, rekabette üstünlük elde edilebilir.
Tasarım, inovasyon becerisi ve Ar-Ge’nin stratejik bir bakış açısıyla irdelenmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, Ar-Ge ve inovasyonu yönetim süreçlerine katan şirketlerin tartışmasız daha hızlı büyüdüğünü ve ticari hedeflerine daha kolay ulaştıklarını gösteriyor. Uzun vadeli düşünce yapısı ile teknoloji ve tüketim trendlerinin zamanında fark edilerek, bu alanlarda yatırımların geciktirilmeden hayata geçirilmesi zorunlu bir ihtiyaç.
Bu alanlara “Kim, ne kadar uyum sağladı?” sorusuna verilecek cevap, firmaların gelecekteki yerini konumlandıracaktır. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geleceğe yatırım yapan şirketlerin inovasyona bütçelerinden ciddi pay ayırmaları olmazsa olmaz bir koşul haline geldi. Şirketlerin cirolarından Ar-Ge’ye ayırdıkları payın arttırılması uzun vadede kendi gelecekleri için katlanarak artan bir etki yaratacaktır.
Ekol Lojistik olarak biz de bu bilinçle her yıl Ar-Ge ve teknoloji bütçemizi artırıyoruz. Ciromuzun yaklaşık yüzde 1,5’luk kısmını Ar-Ge için harcıyoruz ve hedefimiz bunu yüzde 3 seviyesine çıkarmak.
2012 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Teknoloji Grubu çatısı altında kurulan Ekol Ar-Ge Merkezi’miz ile lojistik sektöründe bir ilke imza attık. Bugüne kadar katma değeri ve rekabet gücü yüksek, ileri teknoloji içeren 130’un üzerinde projeyi hayata geçirdik. Ekol Ar-Ge Merkezi’miz ile yürüttüğümüz projeler iş süreçlerimizi olumlu yönde etkiliyor, müşterilerimiz ile daha güçlü işbirlikleri kurmamıza fayda sağlıyor.
Ekol olarak sürekli insana ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Ar-Ge’de istihdamın sınırı yok. Ekol operasyonlarında 120 kişinin çalıştığı Ar-Ge merkezinden çıkan yazılımlar kullanılıyor. Lojistikte ciddi bir teknoloji yatırımı var. Siparişler geldikçe hızla teslim edilmesi, denetlenmesi ancak geliştirdiğimiz yazılımla mümkün. Şimdilerde tüm süreçlere “mobil uygulamayı” dahil edecek bir sisteme geçme hazırlıklarını sürdürüyoruz
Ekol, sektörümüzün inovasyon liderliğini yapıyor. Biz Ekol Lojistik olarak, inovasyona Ar-Ge Merkezi’miz kurulmadan çok öncesinde, şirketimizin ilk kuruluş yıllarından itibaren inanmış ve hep iş modellerimizi sorgulayan, yeni çözümleri geliştirmek, teknolojileri tasarlamak için çalışmalar yürütmüş bir şirket olduk. 90’lı yıllarda kendi operasyonel yazılımlarımızı geliştirmeyle başladığımız bu yolculukta bugün çabalarımızın meyvelerini de topluyoruz. Ar-Ge kültürümüzün tüm Ekol’e yayılması için çaba gösteriyoruz.
Son dönemlerde Ekol Lojistik gibi hizmet sektöründen çok daha fazla firmanın Ar-Ge merkezi kurmaya başladığını görüyoruz. İlk etapta sanayi kuruluşlarının ürün tasarımı ve geliştirmeleri için düşünülen yapılanmanın yavaş yavaş hizmetin geliştirilmesi ve ihracına yönelik Ar-Ge faaliyetlerini de kapsar hale geldiğini görmek bizleri de memnun ediyor. Biliyor ve inanıyoruz ki bu alanda ülkemizde çok yüksek bir potansiyel mevcut.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz