Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiHexagon Studio Endüstriyel Tasarım Ekip Lideri Ali Zengin: “Rakiplerinize göre daha yenilikçi olmalısınız”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 18.06.2017 11:12:00

Şirketin her kademesinde ve her bölümünde bu kültürü canlı tutmak ve projelere bu bakış açısını yansıtmak zor ve zaman alan bir süreç olsa da, inovasyon kültürü, şirket kültürünün bir parçası haline geldiğinde bazı şeyler artık kendiliğinden gerçekleşiyor.

Tasarım, rekabetçilik yarışında nasıl bir fark yaratıyor?
Benzeri görülmemiş fırsatların ve olasılıkların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Tüm bunları yakalayıp değerlendirmek, yaşadığımız dünyayı daha yaşanabilir bir ortam kılsa da, çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi olan “karmaşıklığı” da beraberinde getiriyor. Karmaşıklık süreçleri yavaşlatan, fazladan maliyete sebep olan, değerli kaynakları israf eden ve en önemlisi insanların fırsatları görmesini engelleyen bir durumdur. Bu sorunun çözümü tasarım yaklaşımı ve düşünce biçiminin içeriğinde bulunmaktadır. Bu yaklaşım sadece ürün tasarımı ya da grafik tasarımı ile ilgili değil, bir firmanın tüm faaliyetlerini ilgilendiren süreçlerde bulunması gereken bir yaklaşım, düşünce biçimi ve kültürdür.
Tasarım düşünce biçimi bir firmanın yeni bir ürün, yeni bir hizmet, süreç iyileştirmesi ve herhangi başka bir faaliyeti ile ilgili olursa olsun, yapılan işin en önemli öğelerine odaklanmayı gerektirir. Yapılan işe en önemli etkiye sahip işlevler ve özellikler üzerinde duran ve odaklanan firmalar sunabildikleri çözümler ile alanlarının büyük ve önemli markaları veya organizasyonları olarak algılanıyor.
Tasarım odaklı şirketler tasarımın bu gücünü kavrayarak, tasarım bilgisini ve tasarımcıları nasıl kullanacaklarını, bununla işlerini nasıl daha sürdürülebilir kılabileceklerini ve fark yaratacaklarını anlamışlardır.
Tedarikçiler tasarım süreçlerini nasıl geliştirebilirler
“Kullanıcıları gözlemleyecek kullanıcı gözünden tasarım kullanım senaryolarına bakılacak, daha geniş açıdan bakıp yaratıcı yaklaşım geliştirerek çözülmesi gereken tasarım problemlerini belirleyecek, yeni çözümler bulmak için kabulleri, var olanı sağlıklı bir şekilde sorgulayacak, fiziksel maket ve modeller yaparak test edebilecek” bir takım aşamalar ve bununla ilgili kullanılabilecek teknikler tasarım süreçlerinin içerisine eklenmeli.
Ayrıca bu düşünce biçiminin şirket içinde yaygınlaşması ve zenginlik oluşması için bu süreçlere konunun ilgili tüm taraflarının katılarak katkı sunmasını sağlayacak bir takım ortamlar ve bir araya gelmeler, çalıştaylar organize edilmeli.
Yenilikçiliğin odak noktası olan
Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları
Odağını yenilikçi ürünlere yönelik araştırma ve geliştirme projelerine yoğunlaştıran Hexagon Studio; kavram oluşturma adımından başlayarak mühendislik çözümlerinin geliştirilmesi, sanal ürün ve fiziksel prototipler üzerinde doğrulamaların gerçekleştirilmesi ile devam eden, ürün/platform/sisteme yönelik tasarım ve geliştirme sürecinin tamamında hizmet verebilecek yetkinlik ve yeterliliğe sahip bulunmakta.
Bu doğrultuda, projelerimizi Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin üzerine kurulu bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Ar-Ge ve tasarım; firmamızda, tasarım odaklı düşünme metodolojisi temelinde birbirini destekler nitelikte birlikte yürütülmekte ve bunun bizi benzer birçok Ar-Ge şirketinden farklı kıldığına inanmaktayız.
Şirketin her kademesinde ve her bölümünde bu kültürü canlı tutmak ve projelere bu bakış açısını yansıtmak zor ve zaman alan bir süreç olsa da, inovasyon kültürü, şirket kültürünün bir parçası haline geldiğinde bazı şeyler artık kendiliğinden gerçekleşiyor.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz