Türk Otomotiv Sanayicisinin Dergisi“Hedefimiz: Çözüm ve Tasarım Ortağı Olmak”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 1.11.2018 11:31:00

Barış Çiftçi
Malzeme Ar-Ge Yöneticisi
Çağrı Arsan
Mühendislik Yöneticisi
Kros Otomotiv

 

Geliştirme sürecinin en önemli parçasının insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Kalifiye insan kaynağının oluşturulabilmesi için özellikle üniversitelerimizin rolü tartışılmaz önemdedir.

Otomotiv sektörü her zaman yeni teknolojilerin geliştirilmesinde öncü bir rol üstlenmiştir. Yakın zamanda otonom araçlar üzerine yapılan çalışmalar, yazılımı otomotiv için daha da önemli bir pozisyona getirmiştir. Şüphesiz bu gelişmeler kullanıcılar için daha konforlu ve güvenli seyahat etme imkânı sağlarken, otomotiv tedarik sanayi için ise yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Gerek yazılım ve gerekse bununla ilgili donanım konularında küresel gelişmeleri takip etmek ve hatta öncü bir rol üstlenmek Türkiye otomotiv sanayi için kritik öneme sahiptir. Yeni teknolojiler ile ortaya çıkan yeni gereklilikler, geliştirmeci otomotiv tedarik sanayi firmaları için de yeni ürünler geliştirmeye itici bir kuvvet oluyor. Bilhassa yoğun rekabet ortamının yaşandığı sektörümüzde, kendi çözüm önerileri ile yeni teknolojiye destek verebilen bizim gibi firmalar için bu durum fırsat doğurmaktadır. Öne geçmek isteyen firmalar, bütçelerinde Ar-Ge faaliyetlerine daha yüksek oranlarda pay ayırmayı tercih etmektedirler.
Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinizin gelişimi için öncelikle yeni teknolojileri yakından takip edebilmek adına her türlü fırsatı değerlendiriyor, çözüm ve tasarım ortağı olabilmek için ana sanayi firmalara çok yakın çalışıyoruz. Sektördeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirme hedeflerimizi belirliyor ve bu konulara odaklanarak projelerimizi şekillendiriyoruz. Bu noktada, ekip üyelerimizin teknik altyapısının, teknolojik ilerlemeler doğrultusunda desteklenmesinin ve inovatif fikir üretilebilecek çalışma ortamının oluşturulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, değişen ihtiyaçların gerektirdiği tasarım, analiz ve doğrulama kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlı altyapı yatırımlarına önem veriyoruz.
Geliştirme sürecinin en önemli parçasının insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Kalifiye insan kaynağının oluşturulabilmesi için özellikle üniversitelerimizin rolü tartışılmaz önemdedir. Eğitim içeriklerinin, yeni teknolojilere göre sürekli olarak güncellenmesi ve aktarılan teknik bilgilerin tüm üniversiteler çapında eşit seviyeye ulaştırılması, yetkin insan kaynağına erişim için önemlidir. Bu noktada üniversite-sanayi iş birliğinin olumlu etkilerini gözlemlemekte ve faaliyetlerini desteklemekteyiz. Üniversitelerle birlikte devreye aldığımız Kros Eğitim Programı bunun bir örneğidir.
Otomotiv tedarik sanayi firmaları olarak sektördeki makro trendleri düşündüğümüzde, hayati değişikliklerle karşı karşıyayız ve bu sürecin iyi planlanamaması durumda bizim için bir tehdit oluşturabileceğinin farkındayız. Bu nedenle, ürün geliştirme stratejilerimizi teknolojik gelişmelere uygun olarak belirliyor ve yürütüyoruz. Dolayısıyla, teknolojik gelişmeleri artık bir endişe kaynağı olmaktan ziyade bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz