Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiKanca A.Ş. Mali İşler Müdürü Tuğrul Kırımlıoğlu: “Vadeler, sektörün kaldırabileceği en uzun süreye gelmiş durumda ”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 19.06.2017 11:06:00

İşletmelerin mutlaka nakit akış dengesini sağlaması, sadece kâr-zarar sonuçlarına göre firma yönlendirmemeleri son derece önemli. Firmanın fon yaratma yeteneği, öncelikle takip edilmesi gereken alanlardandır.

Finansman ihtiyacımızı karşılarken, tahsilat ve ödeme vadelerini firma cari hesap bazında takip ederek, nakit giriş ve çıkış dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Kısa ve orta vadeli ihtiyaç süresine yönelik vadelere uygun, muhtelif finansal kurumlardan TL ve döviz cinsi kredi kullanıyoruz.  Finans kuruluşlarından beklentimiz, kredi vadelerinin uzatılması, faiz oranının veya komisyon oranının Batı ülkelerindeki rakiplerimizle aynı oranda olmasının sağlanmasını bekliyoruz. Ayrıca krediyi kullanan firma dışında herhangi bir müteselsil borçlu veya kefil vermek istemiyoruz.
Finansal ihtiyaçlar karşılanırken, tahsilat para girdi cinsi oranına paralel olarak hareket etmek gerekiyor, herhangi bir nedenle kapatma anında girişi olmayan para cinsini temin etmek durumunda kalınmamalı.
Biz Kanca Dövme Çelik olarak, yurt içi alacaklarımız Türkiye’nin ilk 10 firmasındaki, riski düşük müşterilerde olduğundan sigorta yaptırmıyoruz ancak, yurt dışı alacaklarımızı Eximbank tarafından sigorta ettiriyoruz.
İşletmelerin mutlaka nakit akış dengesini sağlaması, sadece kâr-zarar sonuçlarına göre firma yönlendirmemeleri son derece önemli. Firmanın fon yaratma yeteneği, öncelikle takip edilmesi gereken alanlardandır.
Bizim sektörümüzde vadelerin, sektörün kaldırabileceği en uzun süreye geldiğini söyleyebiliriz. Vadelerin daha fazla uzaması halinde meydana gelecek olumsuz sonuçların, müşteriler tarafından bilindiği düşünüyorum. Bu nedenle vade uzaması beklemiyorum.
Firmamız yenileme pazarı firmalarıyla çalışmıyor, ancak piyasaya satış yaptıklarından ve kârlılıkları da daha yüksek olduğundan, tahsilat vadelerinin daha uzun olmasını makul buluyorum. Otomotiv sektörünün sağlıklı şekilde işleyebilmesi için vadelerin 60 günü aşmaması gerektiğine inanıyoruz.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz