Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiKarmaşık Durumlara Karşı Sağlam İş Modelleri

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 30.11.2020 09:33:00

Tülin Tezer, Seger’de tüm iş süreçleri için riskleri, tehlikeleri, fırsatları ve güçlü yönlerini tanımladıklarını söyledi.

 

TÜLİN TEZER
Seger A.Ş. Genel Müdürü

 

 

 

Beklenmedik durum senaryolarınızı nasıl oluşturuyorsunuz? Geleceğe yönelik stratejik planınızın önemli başlıkları neler?

 

Beklenmedik yani acil durum yönetimi, önceden risklerin tanımlandığı, bu risklere karşılık varolan veya alınacak aksiyonların planlandığı dinamik bir süreçtir. Biz SEGER’de tüm iş süreçlerimiz için risklerimizi, tehlikelerimizi, fırsatlarımızı ve güçlü yönlerimizi tanımlıyoruz. Süreçlerde tanmlanan riskler için FMEA metodolojisi ile risk analizi gerçekleştiriyor ve şiddeti yüksek riskler için aksiyonlar planlayarak etkilerini minimum indirmeye gayret ediyoruz. İç süreçlerdeki riskler yanında, dışarıdan gelebilecek beklenmedik durumlar, doğal afetler, tehlikeli maddelerin yol açabileceği sorunlar, sabotaj, pandemi, marka itibarını riske atacak durumlar gibi riskler de risk yönetiminde dikkate alnmakta ve  aynı yöntemle yönetilmektedir.

Geleceğe dönük stratejik planımızın önemli başlıkları arasında ürün kalitesinde rakipsiz olmak, varolduğumuz pazarlarda müşterilerimize yakın olmak, çözüm odaklı olmak, sürdürülebilir projeler üretmek, AR-GE’ye odaklanmak ve müşteri ihtiyaçlarını gözeterek yaratıcı olmak yer alıyor.

 

Şirketinizin dayanıklı olması konusunda benimsediğiniz yaklaşımlar ve yöntemler neler?

 

Kurumsal dayanıklılığı şirketler için strese sebep olan, beklenmedik anda ortaya çıkan ve kriz dönemlerindeki koşulların üstesinden gelinmesi olarak değerlendirebiliriz. Dayanıklılığı yönetmek için belirsizliklere ve karmaşık durumlara karşı sağlam iş modellerine ihtiyaç duyulur. Biz herhangi bir krize karşı yedekleme sistemlerimizi periyodik olarak güçlendiriyoruz. Kısa vadedeki krizlere karşı operasyonel süreçlerimize odaklanıyoruz. Güçlendirebileceğimiz, risk taşıyan noktaları belirliyoruz. Kriz süreçleri bazen yeni ihtiyaçların ve fırsatların oluşmasına olanak sağlar. O yüzden dünyada neler olup bittiğini gözlemleme yaklaşımı, hem şirketimizin dayanıklı olması için gerekli önlemleri zamanında alabilmemiz için hem de şirketin vizyonunu genişletmekte oldukça önemlidir.

 

Dijitalleşme ve otomasyon konusunda neler yapıyorsunuz?

 

Fabrikalarımızda presleme, plastik enjeksiyon ve seri montaj operasyonları ile kornalarımızı üretiyoruz. SEGER’in tasarım ekibi tarafından tasarlanan ve üretilen  iş istasyonlarımız ve montaj hatlarımız,  herhangi bir tehlikeye ya da hatalı üretime sebep olabilecek en ufak bir problemde otomatik olarak durduruluyor. Endüstri 4.0 ile gelen yenilikleri de yakından takip ederek iş yapış modellerimizi güncelleyip, verimliliklerimizi sürekli takip eder hale geldik. Korna montaj hatlarının tasarım ve imalatını yapabilme yeteneğimiz sayesinde üretim hatlarımızdaki otomasyon seviyesini sürekli yükseltmeye çalışıyoruz. 2017 yılı sonu itibariyle Bursa’daki fabrikamızda mevcut üretim hattına yüksek otomasyon destekli bir hat daha ilave ettik. Bu yeteneğimiz sayesinde her 4 saniyede 1 korna üretme hızıyla ve yıllık 15 milyon üretim kapasitesine ulaştık.

 

Belirsizlik dönemlerinde yenilikçi ve esnek uygulamalarınız konusunda bilgi verebilir misiniz?

Hali hazırda içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisini son yıllarda yaşadığımız en belirsiz dönem olarak tanımlayabiliriz. Bizim böyle belirsiz dönemlerdeki önceliğimiz mümkün olabildiğince tedarik zincirindeki devamlılığı sağlayabilmek. Pandeminin yarattiği belirsizlik ortamında müşterilerimizin üretimlerini kesintiye uğratmamak için, proseslerimizi kendimiz tasarlıyor  olmanın gücünü kullanarak, montaj hatlarımızı tüm ürünlerimizi küçük değişikliklerle üretilebilir hale getirdik, opeartörlerimizi de her proseste çalışabilir şekilde eğittik. Böylece hem proseslerimizi hem de insan kaynağımızı yedeklemiş ve esnek üretim  yapabilir duruma gelmiş olduk. Saha çalışanlarımızın uzaktan çalışabilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarımızı hızlıca tamamladık. Böylece müşterilerimizle iletişimizi de 7/24 sürdürebilir hale geldik.

 

 

 

 

 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz