Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiHer Problem Gelişim İçin İyi Bir Fırsat

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 3.12.2020 08:55:00

Atatürk’ün de belirttiği gibi “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır” anlayışıyla problemler gerçekleşmeden yapılacak risk analizleriyle olası problemleri ve önlemleri öngörmek oldukça önemlidir.

 

MAHMUT YAZICI
Ecoplas İnsan Kaynakları & Stratejik Planlama Müdürü

 

Kurumsal Dayanıklılık bakışı bizce salt bir risk yönetimi anlayışını değil bunun ötesine de geçerek bu süreçlerden gelişerek çıkmayı da içeriyor olmalıdır.
Atatürk’ün belirttiği gibi “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur” anlayışıyla problemler gerçekleşmeden yapılacak risk analizleriyle olası problemleri ve önlemleri öngörmek oldukça önemlidir. Mevcut ISO standartlarında da risk yönetimi yaklaşımı vurgulanmaktadır.


Ecoplas olarak risk yönetimi yaklaşımımızı müşterilere teklif verme aşamasından - üretime, insan kaynaklarından - maliyet yönetimine yani tüm süreçlerimize yansıtmaya ve bu bakışı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yaşanılan her problemi gelişim için bir fırsat olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu iki temel yaklaşım bizim için stratejik planlamamızın da odağında bulunuyor.


Riskleri değerlendirirken ve strateji oluştururken temel bazı konu başlıklarını dikkate alıyoruz :

  1. Ekonomik, Sosyal ve Politik Riskler : Küresel veya ülke içindeki değişim ve gelişmeler; işgücü, hammadde, enerji gibi temel maliyet kalemlerini etkileyebilir, döviz kurlarında dalgalanmalar olabilir, piyasa koşulları nedeniyle satışlar etkilenebilir, politik yaptırımlar ile ticari faaliyetler veya bu faaliyetlerdeki maliyetler (gümrük vergisi veya diğer ek vergiler, yaptırımlar) değişkenlik gösterebilir.
  2. Doğal Riskler : Deprem, sel v.b. afetler veya yangın, salgın hastalık gibi durumlar ile iş sürekliliği kesintiye uğrayabilir, tesis teknik olarak çalışamaz hale gelebilir veya işgücü eksikliği nedeniyle yine iş sürekliliği kesintiye uğrayabilir.
  3. Teknik / Teknolojik Riskler : Uzun süreli enerji kesintileri, makine ve ekipmanlarda arızalar, ERP sistemlerine erişimin kesilmesi, internet erişimin kesilmesi, bilişim sistemlerinde siber saldırılar ile tetiklenen veya teknik sistemsel arızalar olabilir.


Bu temellerle Ecoplas’ın her süreç sorumlusu, ekibi ile birlikte süreci için riskleri belirler.


Riskler belirlendikten sonra
Risk Puanı = (Finansal Etki Şiddeti + Müşteri Memnuniyetine Etki Şiddeti + Ecoplas Prestijine Etki veya Yasal Etki Şiddeti + İş sürekliliği veya Operasyonel Etki Şiddeti) x Olasılık

Formülü ile hesapladığımız risk puanının büyüklüğü, riskin büyüklüğünü dolayısıyla öncelik durumunu gösterir.

Şiddet değerlendirmesinde 1 puan düşük etkiyi, 5 ise çok yüksek etkiyi belirtir.


Olasılık değerlendirmesinde 1 düşük olasılığı, 5 yüksek olasılığı belirtir. Elbette burada geçmiş tecrübe ve verilerin incelenmesi olasılık değerlendirmesinin daha sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.


Her firma kendi boyutuna ve yaklaşımlarına göre değerlendirme skalasını genişletebilir. Şiddet ve olasılık değerlendirmesinde puanlara karar vermesini kolaylaştırabilecek referans tablolar tanımlayabilir.


Risk değerlendirmesinde bu riski elimine etmek veya azaltmak için mevcut önlemler, ilave alınabilecek yeni önlemler de değerlendirilir.
Bundan sonraki süreç, belirlenecek sorumlu bir kişi veya ekip tarafından bu analizlerin bir rapor haline getirilmesi, raporun ilgili yöneticiler ve üst yönetimle değerlendirilerek nihai stratejinin belirlenmesidir. Elbette bu analiz tek seferlik düşünülmemeli, gelişen durumlar, değişen koşullar altında da hep canlı kalmalı ve belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.


Risk analiziyle belirlediğimiz ana konulara 5 yıllık stratejik planımızda yer veriyor ve planı her yıl üst yönetimle gözden geçiriyoruz. Şirket misyonu, vizyonu, çevresel değişiklikler, olası riskler, üst yönetimin düşünceleri ve önceki yıllardan devam eden kaizen konularını da dikkate alarak sorumlu müdür ve ilgili çalışanların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda HOSHIN olarak isimlendirdiğimiz planımızı oluşturuyoruz. Hoshin’de kontrol ve takibi  PDCA metodunu kullanarak gerçekleştiriyor ve tüm çalışanların aktif katılımı ile organizasyonun aynı yönde hareket etmesini sağlıyoruz. Şirket Hoshini  bölüm yöneticilerinin liderliğinde bölüm Hoshinlerine, oradan da bireysel hedef kartlarına kadar indirgeniyor. Yıl içinde ara değerlendirmeler ile gözden geçirilen planlar, yıl sonunda nihai olarak değerlendiriliyor.


Bu yöntemle risk analizi ve stratejik planlama yaklaşımını entegre ediyor, şirketin tüm kadroları ile aynı yöne gitmesiyle şirketimizin dayanıklılığını arttırıyoruz.

 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz