Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiYenilikçi ve Esnek Uygulamalar Bizi Çevik Kılıyor

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 3.12.2020 08:43:00

Biz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz sayesinde, çok derin krizleri birlikte dayanışmayla artırdığımız dayanıklılığımız sayesinde hasar almadan ve hatta bilakis güçlenerek atlatmış bir yapıyız.

 

REHA GÜR
eurotec Ticari Direktörü

 

 

Beklenmedik durum senaryolarınızı nasıl oluşturuyorsunuz? Geleceğe yönelik strateji planınızın önemli başlıkları nelerdir?

 

Bizler bu ülkede iş hayatında tecrübe kazanmış yöneticiler olarak pek çoğumuz krizde doğmuş ya da krizde büyüyüp olgunlaşmış insanlarız. Bunun sonucu olarak da krizlere ve beklenmedik durumlara karşı doğal refleksler geliştirmiş durumdayız. Doğal olarak gelişen reflekslerimizi de yönetmekte olduğumuz kurumlara taşıyoruz.

 

Beklenmedik durum senaryolarına dair, birtakım öngörülerde bulunmaya çalışıp, simülasyonlar yapıp, alternatifli çözüm planları hazırlıyoruz. Bunları iç ve dış kaynaklı beklenmeyen durumlar olarak ayırıyor ve farklı ele alıyoruz. İç kaynaklı olarak ifade ettiğimiz, sebepleri Eurotec firma içi dinamiklerden kaynaklanabilecek beklenmeyen durumları, dış kaynaklı olarak ifade ettiklerimiz ise; sebepleri firmamız dışı faktörlerden kaynaklanan beklenmeyen durum senaryolarını ifade ediyor.

 

Biliyorsunuz biz Eurotec olarak mühendislik plastikleri üretiyor ve dünyanın bilinen birçok OEM’i ve tedarik sanayicisi firma ile dünyanın hemen her bölgesinde çalışıyoruz. Farklı coğrafyalarda yürüttüğümüz ticari ilişkilerimiz, beklenmedik durum senaryolarının bir kısmının zaman içinde yaşanmış, tecrübe edilmiş durum senaryosu haline gelmesi sonucunu doğuruyor. Otomotiv; bizim hizmet ettiğimiz sektörler arasında; planlama, bütçeleme ve gerektiğinde revizyon yapma ihtiyacı oldukça fazla olan bir sektör. Bu anlamda, otomotiv sektörünün paydaşı durumunda olmak da, daha uzun vadeli ve öngörülebilir senaryolarla çalışabilme konforunu getirmekte. Ancak, gerek hitap ettiğimiz diğer sektörlerin yüksek frekanslı ve kısa periyodlu dalgalı yapıları, gerek de içinde bulunduğumuz plastik sektörünün, özellikle büyük oyuncularının ve kısmi monopol piyasalarının hiç öngörülemeyen sorunları, bizlerin beklenmeyen durum senaryolarına sürekli hazır olmamızı gerektiriyor. Aslında sık kullanılan beklenmedik durum kaslarımızın gelişmesini de buna bağlıyoruz.

 

Ve elbette geleceğe yönelik stratejilerimizi de, hitap etmekte olduğumuz sektörlerin gelecek dönem oluşacak ihtiyaçlarına yönelik şekillendiriyoruz.  Bu anlamda

ürün portföyümüzü hazırlamak, teknolojimizi güncel tutmak ve ekibin sürekli eğitimlerle her alanda sürdürülebilir rekabet gücümüze en üst seviyede katkı vermelerini sağlamak; işin temelini oluşturmakta.

 

Şirketinizin dayanıklı olması için belirlediğiniz yaklaşımlar ve yöntemler nelerdir?

 

Dayanıklılığın artması bireysel olarak da, kurumsal olarak da sağlıklı bir bünye ve mutlu bir sosyal çevre ile mümkün. Bu anlamda, Eurotec’i çalışanları-hissedarları-tedarikçileri ve müşterileriyle geniş bir aile olarak görüyor ve tüm paydaşlarının kuvvetli bağlar ile birbirine bağlanarak, dayanıklılık anlamında birbirlerine sinerji yaratacak katkıyı vermelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Bizi biz yapan değerleri; Kurumsal İletişim Departmanımız aracılığı ile, hepimizin içselleştirmesini ve her anımızda bu değerleri göz önünde tutarak davranışlarımızın şekillenmesini sağlıyoruz. Ortaya koyacağımız farkın; değerlerimizin var olması ve yaşatılması ile mümkün olduğuna inanıyoruz.

Bu anlayışımız, tüm operasyonlarımıza son derece olumlu yansıyor ve tüm paydaşlarımız da Eurotec değerlerinin anlamını birlikte çalıştığımız zaman içinde yaşayarak fark ediyor. Bu tür fark yaratan ve değer katan yaklaşımlar da bizi tüm paydaşlarımızla birlikte daha da dayanıklı hale getiriyor.

 

Biz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz sayesinde, çok derin krizleri birlikte dayanışmayla artırdığımız dayanıklılığımız sayesinde hasar almadan ve hatta bilakis güçlenerek atlatmış bir yapıyız.

 

 

Dijitalleşme ve otomasyon konusunda neler yapıyorsunuz?

 

Dijitalleşme ve otomasyon, uzun sürecek bir yolculuk. Vakit kaybetmeden ve olabildiğince önde koşanların, hızlı yol alanların, her anlamda kazançlı çıkacakları bir yolculuk. Biz de, Eurotec olarak bu yolculuğu çok önemsiyoruz. Gerek üretim süreçlerimizde, gerek de ofis operasyonlarımızda mümkün olan her süreci, otomasyona uygunluk ve verimlilik bazlı etüt ediyor, uygun ve anlamlı bulduğumuz süreçler için de gereken adımları atıyoruz. Sürdürülebilir rekabette salt maliyet bazlı değil, standardizasyon ve kalite bazlı olarak da otomasyonun faydalarını yaşayarak test edebilme şansını bulmuş genç bir organizasyon durumunda olmak bizi bu anlamda şanslı ve çevik kılıyor.

 

Belirsizlik dönemlerinde yenilikçi ve esnek uygulamalarınız konusunda bilgi verebilir misiniz?

 

Eurotec, kurulduğu ilk günden itibaren, sektörünün yenilikçilik ve esneklik dendiğinde ilk akla gelen marka olmuştur. Yenilikçi ve esnek uygulamalarımızın bizi çevik kıldığını gözlemlediğimiz için, bu yönümüzü her zaman destekleyecek faaliyetler içinde bulunmayı da önemsiyoruz.   

 

Ülkemizde henüz Covid vakası yaşanmadan; insanın birey ve toplum olarak ifade ettiği önemi gözeterek, fabrikamızda almaya başladığımız önlemler ve çalışma alışkanlıklarımızı topyekün değiştirmemiz; bugüne kadar pandemi sürecini çok şükür herhangi bir hasar almadan atlatabilmemize olanak verdi. Tüm operasyonlarımızda, birçok değişiklik yaptık. Bu sayede, hem bireysel dayanıklılığı artırdık hem de çalışanlarımızın birbiriyle olan temasını azalttık. Böylece, hem sağlığımızı, hem de iş ortaklarımıza olan taahhütlerimizi zamanında yerine getirmeye devam ederek işimizde istikrar sağladık.

 

Eurotec olarak Kurum Kültürümüzün temelinde, insan ve ihtiyaçlarını merkeze koymak vardır.  İşimizin çıktılarının doğrudan ya da dolaylı olarak insana dokunarak; hayata, çevreye, konfora ya da güvenliğe katkı veriyor olması temel prensibimizdir.

 

Bu nedenle de, değişen dünya ve ihtiyaçları öngörülerle ve tecrübelerle değerlendirerek, hem ürünlerimizi hem hizmetlerimizi insanın beklentilerine göre şekillendirebilecek yenilikler için Ar-Ge operasyonlarımız başta olmak üzere tüm prosesimize yatırım yapıyoruz. Beraberinde de, esnekliğimizi sürekli kılacak adımları atarak, sistemimizi de çevik tutmak için sürekli olarak gereken iyileştirmeleri yapıyoruz. Otomotiv sektörünün çevre duyarlılığına destek olarak geliştirdiğimiz çok düşük yoğunluğa sahip hafif hammadde çözümleri de,  Elektrikli Araçlara yönelik, Türkiye’de yerleşik bir hammadde firması olarak tüm dünyaya sunmakta olduğumuz geniş ürün portföyümüz de yenilikçi bakış açımızın çıktılarıydı.

 

Pandemi dönemiyle birlikte, artan belirsizlik; hepimizi, gelecek ihtiyaçlarımıza yönelik arayışlara itti. Sürecin başlarında, pek çoğunuzun sosyal medyadan da takip ettiği, güvenlik birimlerinin Pandemi öncesi halihazırda kullandığı Panoramik maskelerin, Pandemi nedeniyle ilave koruyuculuk sağlaması için Sağlık sektöründe de kullanılmaya başlaması ile,  bu alanda hammadde sağlama noktasında gösterdiğimiz çeviklik, esneklik ve değişen koşullara hızlı uyumlanma ile ilgili nitelikli bir örnektir.  Bununla beraber, özellikle insan sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik geliştirmiş olduğumuz yeni ürün grubumuz Mastertec Grubu ürünlerimiz de, yenilikçi ürün grubu olarak öne çıkmaktadır.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz