Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiKoluman Otomotiv Mali ve İdari İşler Müdürü Önder Bilir: “Dövize endeksli kredi, riskli ancak daha az maliyetli bir yöntem”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 16.06.2017 11:35:00

Ülkemizde yaşanan ekonomik iniş ve çıkışlar şüphesiz ödeme vadelerinin uzamasına sebep oldu.

Finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli kriterin nakit akış kontrolü olduğunu düşünüyoruz. Nakit akış sistematiğini doğru kurup, minimum esnekliğe sabitlemek, özellikle otomotiv sanayi sektörü için olmazsa olmaz bir araç. Destekleyici unsur olarak kredi kullanımı ise zaruri. Alacaklardaki riskleri azaltmak ya da ihalelere girebilmek için ise teminat mektupları, her firmanın zaman zaman başvurduğu bir finansal enstrüman.
Türkiye’de finans kuruluşları aktif ve yenilikçi. Özellikle yaşanan krizlerden de ders almışçasına sağlamcı ve riski minimize etme eğiliminde. Bu tutumları finans sektörü için ayakları yere basan bir strateji olmakla birlikte, özel sektör açısından vakit, dolayısıyla nakit kaybına yol açabiliyor. Kredi kullanımları öncesi talep edilen detaylı analiz ve bilgilerin temini ve bu bilgilerin değerlendirilmesi süreçleri uzatabiliyor. Bu konuda finans kuruluşları daha efektif ve hızlı sistemler geliştirmeliler.
İşletmelerin finansman ihtiyacına karşılık dövize endeksli krediyi tercih etmeleri riskli ancak daha az maliyetli bir yöntem. Bu riski kompanse edebilen firmaların dövize endeksli kredi kullanmalarını mantıklı buluyoruz. Ancak yakın  zamanda yaşadığımız döviz kuru artışları, firmaları Türk Lirası cinsinden kredi kullanımına da yönlendirebilmekte.
Geçtiğimiz yıl yaşanan ve etkileri hala devam eden ani kur artışları tüm sektörü, özellikle de ihracat tutarı düşük firmaları olumsuz yönde etkiledi.  Döviz cinsinden satılan ürünlerde ciddi kur farkı getirileri oluşmasına karşın, kredi ve tedarikler cephesinde ise kur farkı zararları oluştu. Kurdaki zıplamaya hazırlıksız yakalanan firmaların önümüzdeki dönemde kur riskini azaltacak enstrümanlara yöneleceğini düşünüyoruz. Biz de Koluman Otomotiv olarak, bu riske karşı önlem almayı ve özellikle forward işlemleri ile başlangıç yapmayı  planlıyoruz. Müşteri ve tedarikçilerimizin finansal durumlarını yakından takip ediyor, teminat araçlarını kullanarak olası riskleri önleme yoluna gidiyoruz. Önümüzdeki süreçte alacakları sigortalama yoluna da gidebiliriz ancak şu an için ajandamızda yer almıyor.
Tartışmasız tüm şirketler kâr etmek için var olur. Ancak kâr-zarar dengesi, öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir etmendir. Nakit akış ise çok daha dinamik, kırılgan ve kontrolü zor bir planlamadır. Kısa vadede şirketleri zararın değil, nakit akış krizlerinin batırdığını da düşünürsek, şirketlerin nakit akış politikalarının, şirketin ve sektörün gerçekleriyle örtüşen bir şekilde tasarlanması, esnekliğe olabildiğince kapalı olması ve adeta bir şirket kültürü halini alıp şirket içi ve dışı paydaşları tarafından benimsenmesi hayati önem taşımaktadır.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz