Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiNorm Civata Finansman Müdürü Serkan Erel: “Hazırlanmada başarısız olursanız, başarısız olmaya hazırlanın”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 18.06.2017 11:24:00
Ortalama ödeme sürelerini uzatmak için öncelikle tüm maliyetsiz ya da düşük maliyetli kaynakların kullanımı esastır. Avrupa‘da faizlerin çok düşük olması, bu açıdan bir fırsat.
Grubumuzun finans stratejisi çerçevesinde, 2014 yılından bu yana başlayan politik riskler, Türkiye’nin büyüme ve istihdam potansiyelinin kullanılamadığına
olan inancımız ve bunun doğurduğu olumsuz sonuçlar, reform süreçlerinin sekteye uğraması, finansal olmayan kesimin döviz açığı, bankaların açık döviz
pozisyonları, yüksek borçlanma maliyetleri, dış ticaret açığımız ve maalesef turizm de de yaşanan olumsuz gelişmeleri öngörerek önceden pozisyon almak için
hep arayış içerisinde olduk. 
 
Üretim şirketleri için tabi ki en önemli kriter kâr etmek, bu kârı yatırıma dönüştürmek ve ivmelenerek büyümek olabilir ama finansal zorluk çeken kurumların
nerede hata yaptığı incelendiğinde nakit akımı göz ardı ettikleri, tahsilat ödeme dengesine gerekli önemi vermedikleri, borçlanmada öz kaynak/dış kaynak dengelerinde kontrolsüz davrandıkları görülebilmektedir. Bu çerçevede kurumların risk analizini çıkarmaları, tüm riskleri nasıl hedge (korunma) edebileceklerine dair strateji geliştirmeleri olmazsa olmazlarıdır.
 
Ortalama ödeme sürelerini uzatmak için öncelikle tüm maliyetsiz ya da düşük maliyetli kaynakların kullanımı esastır. Avrupa‘da faizlerin çok düşük olması, bu açıdan bir fırsat. Avrupa’daki bankalar da Türk bankalarına kredi açmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Buradaki fırsatları bankaların da daha iyi anlatıyor olmasını
bekleriz. Türkiye’de en önemli ödeme araçlarından birisi çekin kullanım hacmi nispeten azalıyor olsa da, Findeks kare kodlu çek uygulamaları ve bankalar tarafından teminatlı çekin geliştirilmesi kambiyo senetlerinin itibarını geri kazandıracaktır.
 
Vadelerin uzamasını da dolaylı olarak engelleyeceği düşüncesindeyiz. Kurumlar açık pozisyonlarını tespit etmeli, doğal olarak hedge edebilecekleri döviz gelirleri kadar kısım için dış borçlanma yapmaları en makulüdür. Üzerinde bir borçlanma gerekliliği var ise yatırım ise vadeye uyumlu olmasına, yatırımın geri dönüşlerine göre de nakit akımlarına bakarak gerekirse vadelere opsiyon ve forward bağlayarak döviz risklerini hedge etmeleri, işlemleri parçalayıp küçülterek riski de küçültmeleri en optimum risk yönetimidir. Volatilitenin (dalgalanmanın) çok yüksek olduğu dönemlerde Türk Lirası kullanılması, ya da döviz kullanıldıysa en azından bir kısmının TL’ye Swaplanması en uygun çözümlerdir. VİOP’un derinleşmesi, para piyasalarındaki işlem hacimlerinin artması da opsiyon prim maliyetlerini aşağıya çekecektir. Bu doğrultuda kurum olarak tüm türev işlemlerini nakit akımlarımıza uygun şekilde kullanıyoruz.
 
Maalesef çoğu sektörde olduğu gibi hırdavat, inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayiinde yurtiçinde ödeme vadeleri çok uzadı. Bu konuya alternatif ihracat
potansiyelinin gerçekleştirilmesi için hepimiz el birliği ile çalışmalıyız. Yurtiçi satışları tabi ki göz ardı edecek değiliz ancak mikro veya küçük ölçekteki bütün
KOBİ’lerde ciddi likidite sıkıntısı mevcut, bunların bertaraf edilmesi paralelinde bankaların Doğrudan Tahsilat Sistemlerinin kullanılması, riskli olduğu düşünülen
alacakların factoring çerçevesinde sigortalanması, müşteri istihbaratlarının zamanında ve sağlıklı yapılması yeni riskler açılmaması için esastır.
 
Alacakların sigortalanması konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren daha fazla firma olması ve rekabetin artması bu ürünün gelişmesine yardımcı olacaktır.
Uluslararası düzeyde 3-4 kurum çevresinde dönen bu üründe piyasa koşullarını belirleyen taraflar sigorta kurumları olduğundan, yüksek primler, tüm cironun sigortalanması, tahsilat zorlukları gibi nedenlerle ürünü tercih edilemez hale getiriyor. Buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
 
Kısacası maruz kaldığınız riskleri tespit etmez, çözümleri için çaba göstermez, kervan yolda düzelir mantığı ile tüm parasal faaliyetlerinizi zamana bırakırsanız
her türlü koşula hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Ülkemizde yaşanan geçmiş krizlerden bu kadar tecrübe kazanmışken bu kazanımları iyi değerlendirmek bizlerin
elindedir.

 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz