Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiTedarik Sanayini Köklü Bir Değişim Bekliyor

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 11.05.2021 06:27:00

Pandemi birçok insan için trajik sonuçlar doğurmuş ve doğurmaya devam edecek olsa da, daha sürdürülebilir, dayanıklı ve insan merkezli kentsel mobilite sistemlerine geçişimizin önünü açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Hakan ÖLEKLİ

KPMG Türkiye

Otomotiv Sektör Lideri

 

COVID-19 mobiliteye nasıl şekil veriyor?

Genel hatları ile Covid-19 hayatımıza dair her şeyi etkilediği gibi dünya genelinde mobilite alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdi. Son dönemde dünya genelinde yaygınlaşan mobilite hizmet sağlayıcılarının ve büyük şehirler genelinde toplu taşımanın pandemiden negatif yönlü etkilenen alanların başında geldiğini söyleyebiliriz. Pandeminin başlaması ile birlikte dünya genelinde büyük şehirlerde toplu taşıma kullanımının ortalama yüzde 70-90 aralığında azaldığını gördük. Mobilite hizmeti sağlayan şirketlerin müşterilerinde de yüzde 60 – 70 aralığında bir gerileme yaşandı. Uber veya Lyft gibi büyük oyuncular bu gerileme ile başa çıkabilecek seviyede olsa da ekosistem dahilindeki dayanıklılığı düşük bir çok şirket ve Start-up kapanmak veya küçülmeye gitmek durumunda kaldı. Dolayısıyla pandeminin, dijitalleşmenin de etkisi ile dönüşmekte olan küresel mobilite ekosistemini bir miktar yavaşlattığını söyleyebiliriz. 

Pandemi birçok insan için trajik sonuçlar doğurmuş ve doğurmaya devam edecek olsa da, daha sürdürülebilir, dayanıklı ve insan merkezli kentsel mobilite sistemlerine geçişimizin önünü açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Araç mimarisindeki değişim sektörü ne tarafa doğru yöneltiyor?

Uzun süredir devam etmekte olan elektrikli/bataryalı mobilite dönüşümü özellikle sürdürülebilirliğin ve çevresel sorunların dünya genelinde en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmesi ile oldukça hızlandı. KPMG olarak otomotiv ve tedarik sanayiinin dönüşümü üzerine yaptığımız bir araştırma geleneksel içten yanmalı motor teknolojisine sahip araçların içerisinde bulunan ana parçaların yarısından fazlasının elektrikli mobilite ile değişeceğini ortaya koyuyor. Geleneksel içten yanmalı bir otomobil içerisinde tanımlanan 31 ana parçanın 17’sinin elektrifikasyon ile birlikte kullanım dışı kalacağını ve bu durumunda sektörde ve ağırlıklı olarak tedarik sanayide köklü bir değişimi beraberinde getireceğini öngörüyoruz. Araç mimarisindeki bu dönüşüm sadece otomotiv sektörünü ve tedarik sanayisini değil, mobilite alışkanlıklarımızı ve bununla bağlantılı olarak şehirlerimizi, belediyecilik anlayışımızı ve hatta günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklarımız değiştirecek.     

Bağlantılı ve otonom araçların gelişimi

2030 yılına kadar bağlantılı ve otonom araçların kullanımında oldukça yüksek bir artış beklenmekte. Bu noktada Türkiye’nin ihracatının yüzde 20’sini gerçekleştiren, bağlı sektörlerle birlikte yaklaşık olarak 500 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye otomotiv sektörünün bu dönüşümün içerisinde ve zamanında yer alması çok önemli. Bu nedenle gerçekleşmekte olan bu dönüşüm doğrultusunda katma değer yaratan ürün ve hizmetlerin ülkemizde yoğun bir şekilde üretilmesi gerekmekte. Bu hem fırsat hem de bir zorluk olarak görülebilir. Önümüzdeki dönemde iç pazarın teşvikler ile desteklenmesi ve yeni yatırımların ülkeye gelmesine fırsat sağlanması büyük önem taşıyacak. 

KPMG olarak bu süreçte sektördeki oyuncuların dijital yetkinliklerini artırmalarını ve dijitalleşmenin hız kazanmasını bekliyoruz. Bu nedenle kurumsal birleşme ve satın alma alanındaki danışmanlık hizmetlerimizin artacağı öngörümüz bulunuyor. Ek olarak ana sanayi ve tedarik sanayinin elektrifikasyon ve mobilite ile ilgili planlarının oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde hem strateji hem de teknoloji danışmanlığı hizmetlerimizin öne çıkacağı bir dönem olacağını öngörüyoruz. Bağlantılı ve otonom araçların kullanıma girmesi ile verinin ve bağlantılı parçaların artan kullanımı  bir yandan da siber güvenlik konusunu gündeme getiriyor. Bu nedenle biz de bu sene içerisinde yatırımlarımızı bu alana yönelttik.  Siber güvenlik alanında gerek KPMG gerekse iş ortağımız Prodaft ile beraber otomotiv sektöründeki paydaşlarımıza sunduğumuz hizmet yelpazemizi genişlettik. Bu alandaki hizmetlerimizin de artacağını öngörüyoruz.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz