Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiAktaş Holding CEO’su Ömer İskender Ulusay: ERP, Stratejik Bir Yönetim Aracı

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 8.03.2019 08:52:00

Stratejik açıdan bilgi yönetimi, sadece maliyet açısından etkin olabilmek için değil, aynı zamanda problem çözmek, karar vermek, yenilik yapmak, rekabetçiliği korumak ve geliştirmek için de önemlidir.

Aktaş Holding olarak kurumsal bilgiyi değerli bir varlık olarak görmekteyiz. Bilgi yönetim aşamalarını bilginin elde edilmesi, oluşturulması, süzülmesi/arıtılması, depolanması, paylaşımı ve kullanılması şeklinde sıralayabiliriz.  Bilgi yönetiminin anahtar noktası mevcut olan bilginin kurumun yararına verimli bir şekilde kullanılmasıdır. İş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır. Çalışanların ihtiyaç duyduğu belge ve bilgiye erişmesi için bilgi kaynaklarının analiz edilip sınıflandırılması, bilgi kaynaklarına erişiminin yetkilendirilmesi, kullanışlı bilgi türlerinin tanımlanması ve gerek duyulmayan bilgilerin elenmesi gerekir. Bilgi Yönetim Politikamız ISO 27001 standardına uygun şekilde mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini ve iş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, şirkete ait ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel, elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler. Bilgi depolamada yeni nesil çözümler arasında bulunan bulut sistemlerden de yararlanıyoruz. Bu sayede hem bilgiye istenilen zamanda istenilen yerde hızlı ve güvenli ulaşım kolaylığı hem de sistem yatırım maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını söyleyebilirim. Gelecekte de çoğu Endüstri 4.0 uygulaması birbiri ile haberleşen ve bulut sistemde çalışan uygulamalar olacağından şimdiden kaynaklarımızı da bu doğrultuda yapılandırmamız gelecekte de önemli avantajlar sağlayacaktır.
Bilgi yönetimi ve veri kullanımı
Bilgi yönetimi, organizasyonel bilginin ve uzmanlığın elde edilmesi, geliştirilmesi ve kullanılması yoluyla değer yaratma sürecidir. Değer yaratmak, verimliliği artırmak, kâr etmek üzere bilginin temel rekabet silahı olduğunun fark edilmesi ve strateji geliştirmede kilit rol oynaması nedeni ile önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda tek başına bilgi kullanımının artan rekabet ortamında avantaj elde etmeye yetmeyeceğini daha çok enformasyonun kullanımının, şirketin performans ve verimliliğini artırmayı sağlayacağını düşünüyorum.
Kaliteli bir bilgi yönetimi için işletmeler birbirine bağlı iki önemli hedefi gerçekleştirmek zorundadır: Bunlardan birincisi, geçmiş deneyimlerinden kazandıkları bilgiyi biriktirmek ve bilgi altyapılarını oluşturup güçlendirmek; ikincisi ise uzmanlık alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgiye sahip olmak ve değişimlere ayak uydurabilmek için dış kaynaklar tarafından üretilen yeni bilgiyi içselleştirebilmektir.
Otomotiv sektöründe bilgi yönetiminin stratejik önemi
Otomotiv sektöründe bilgi yönetiminin size göre stratejik önemi nedir?
Stratejik açıdan bilgi yönetimi, sadece maliyet açısından etkin olabilmek için değil, aynı zamanda problem çözmek, karar vermek, yenilik yapmak, rekabetçiliği korumak ve geliştirmek için de önemlidir. Bilginin doğru bir biçimde yönetilmesi organizasyonel performansı da arttıracaktır.
Kurumsal hafızanın oluşması, çalışana değil sisteme dayalı yönetim tarzının desteklenmesi, doğru bilgiye kısa zamanda ve otomatik olarak ulaşılmasında en önemli faktörün ERP çözümleri olduğu görülüyor.  Sektörün dinamizmine ayak uydurabilmek için bu prensiplerin önceliklendirilmesi çok değerlidir. Aksi halde küresel rekabetin gerisinde kalmamız riski olasıdır.
ERP bir ekosistem
ERP sahip olunan kaynakları (para, iş gücü, malzeme, makine, sabit kıymetler gibi) planlama yaklaşımıyla kontrol eden stratejik bir yönetim aracıdır. Çalışanları birbirleriyle entegre etmenin ve koordinasyon içinde eşgüdümlü hareket etmelerini sağlamanın en basit yöntemi ERP kullanmaktır. Finans, üretim, satış, pazarlama, planlama, satın alma, insan kaynakları gibi organizasyonel bölümler ERP ile daha sıkı bir entegrasyon içinde çalışıyorlar.
ERP sistemleri artık sadece iç müşteriler değil, dış  müşteriler ve tedarikçileri de içine alan bir ekosistem haline geldi. Tüm iş süreçlerimize ait faaliyetleri, ERP sistemi ile birbirine entegre bir şekilde geriye dönük izleyebilme ve yorumlama yeteneğine sahibiz. SAP ile uzun yıllar önce ERP entegrasyonumuzu sağladığımız için artık sistemimizin iyileştirmelerini iç kaynaklarımız ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde optimize ediyoruz. Organizasyonumuzun küresel aktivitelerini en verimli ve yalın methodlar ile yönetmek için ERP sistemimizden faydalanıyoruz.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz