Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiFaydasıçok Holding Bilgi Sistemleri Müdürü Erdoğan Bozkurt: ERP, Dijital Dönüşüm Sürecimizin En Önemli Parçası

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 8.03.2019 08:55:00

Yoğun verinin oluşması ve bunun ivmelenerek artması bu verinin sahiplenilmesi ve yönetimi anlamında süreç sahiplerine önemli roller doğurmaktadır. Faydasıçok Holding olarak, Has4steel Dijital Dönüşüm Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir kısmını veri yönetişimi oluşturmaktadır.

Seri üretimin başlangıcından bu yana otomotiv endüstrisinde, müşteri siparişine göre üretim büyük hacimli araç üreticilerinin ve tedarikçilerinin hedefi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda ve istenen kalitede üretim, veri bütünlüğü ve doğruluğunun sağlanması son derece önemli bir yer tutmaktadır. Değişken verilerin bulunduğu yapılarda, bu değişikliklerin kontrollü şekilde yapılması ve tüm organizasyonda veri bütünlüğü ve tutarlılığının sağlanabilmesi gibi yönetilmesi gereken problemler ortaya çıkmaktadır. Şebeke organizasyon yapıları aynı veri diliyle konuşmayı, standart veri aktarım protokollerini kullanmayı zorunlu hale getirmektedir. Şirketlerin bu konuyu bilgi sistemleri stratejilerinde yüksek öncelikli olarak ele alması zorunluluğu doğmaktadır.
Yoğun verinin oluşması ve bunun ivmelenerek artması bu verinin sahiplenilmesi ve yönetimi anlamında süreç sahiplerine önemli roller doğurmaktadır. Faydasıçok Holding olarak, Has4steel Dijital Dönüşüm Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir kısmını veri yönetişimi oluşturmaktadır. Dönüşüm sürecimizde şirket içerisinde veri yönetimi ve sahipliği çalışmalarına başlanmış olup süreç sahiplerinden oluşan ve üst yönetimin liderliğinde yönlendirme komitesi ve iş birimlerinde veri sahipleri sorumlularından oluşan organizasyon çalışması ile veri yönetişim süreçlerine başlanmıştır.
Faydasıçok Holding olarak dijital dönüşüm sürecimizin en önemli projesi olan ERP dönüşüm çalışmalarına, Eylül 2018’de başladık. İster hazırlama, yazılım seçimi, tedarikçi seçimi süreçleriyle başladık, kavramsal tasarım ve geliştirmeyle devam ederek ilk fazı 2019 Ocak’ta iş birimleri tarafında kullanılabilir duruma getirdik. Bu kapsamda ERP merkezinde, üretim yönetim sistemi, insan kaynakları uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi ve raporlama sistemi ile desteklenmiş ve uçtan uca bütünleşik bir bilgi sistemi kurgusunu tasarlayarak hayata geçirdik.
Uygulama üzerinde yapılan geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Öğrendiğimiz derslerden en önemlisi, üst yönetimin projeye olan sahipliğinin proje ekibinin sahiplenmesindeki pozitif etkisidir. İş birimlerinin, dönüşümü sadece bir yazılım değişikliği olarak görmemesi, süreçlerin gözden geçirilmesi ve gerektiğinde değiştirilebileceğinin farkında olması önemlidir.
Standartların kabul görmemesiyle çok fazla geliştirme, test ve eğitim süreçlerine zaman ayıramama, ana veri çalışmalarına gereken önemin verilmemesi dönüşüm sürecinin önde gelen riskleri olarak sayılabilir.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz