Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiYamas Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Erkan Çilingir: ERP, Hayati Öneme Sahip

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 8.03.2019 08:54:00

Otomotiv sektöründe bilgi yönetimi, şirketin büyüme stratejisi içerisinde önemli bir yere sahip olmalıdır. Stratejik planlar oluşturulurken veri yönetimi risk analizleri gözden geçirilmeli, kapasite planlaması ve yatırım planı yapılmalıdır.

İşletmemizde ISO27001 standartlarında bir Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanmış ve aşama aşama devreye alınmaktadır. Risk analizleri yapılarak gereken aksiyonları almaya çalışıyoruz. Kullanıcı hesapları parola yönetimi, klasör yetkileri yönetimi, internet erişim kuralları, e-posta kuralları belirlendi acil eylem planı ve yedekleme talimatımız oluşturuldu. KVKK(Kişisel Veri Koruma Kanunu) süreçlerinin yönetimi için Veri Sorumlusu belirlendi. Vermekte olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, sistemimizdeki bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.
Otomotiv sektöründe bilgi yönetimi, şirketin büyüme stratejisi içerisinde önemli bir yere sahip olmalıdır. Stratejik planlar oluşturulurken veri yönetimi risk analizleri gözden geçirilmeli, kapasite planlaması ve yatırım planı yapılmalıdır. Yönetemediğimiz, ulaşamadığımız ve birbiriyle ilişkilendiremediğimiz bilgiyi, ihtiyaç olduğunda kullanmakta zorlanacağız. Bunun için bilgiye sahip olmak kadar bu bilginin yönetimi de önemlidir.
Bilgi yönetimi ve süreç işletimi konusunda ERP sistemleri hayati öneme sahiptir. ERP sistemleri firma ihtiyaçlarına göre bütün bölümlere ne kadar nüfus ettirilirse, bölümler arası koordinasyon ve şirket bütünlüğü o ölçüde sağlanmış olur.  ERP sistemleri doğru kurgulanır, yetenekli bir ERP yazılımı seçilir ve şirket çalışanları tarafından benimsenirse olumsuz bir yönü yoktur. Aksine şirkete belli bir kültür, kalite ve prestij kazandırır.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz