Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiGeleceğe Yatırım İçin Çevresel Etkiyi En Aza İndiriyoruz

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 30.12.2021 14:17:00

Ditaş olarak sürdürebilirlik, dijital dönüşüm ve üretim verimliliğini arttırma çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyor, çevre, kalite ve enerji sertifikaları ile de belgelemeyi hedefliyoruz.

 

Arife Gözde AKAN
Ditaş,  
Çevre Mühendisi

 

Yeşil Dönüşüm Projesi başlattık
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. olarak şirket hedeflerimiz, Doğan Holding Değerleri ve BM’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek geleceğe yatırım için çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz.
Küresel iklim kriziyle mücadeleye destek vermek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla şirket olarak Yeşil Dönüşüm Projesi’ni başlattık.


Çevre politikaları kapsamında enerji ve sera gazı yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi ve biyoçeşitlilik konularına odaklanarak çalışmalarımızı bu yönde hızlandırdık.
Proje kapsamında öncelikle; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki sürdürülebilirlik stratejilerimizi belirlemek, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütmek, izlemek ve denetlemek amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk. Bu komite aracılığıyla sürdürülebilirlik politikamızı yayınlayarak, tüm paydaşlarımızı süreç hakkında bilgilendirerek farkındalık yaratmayı ve katkı sağlamayı hedefledik.


Sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde, enerjinin etkin kullanılabilmesine yönelik çalışmalar başlattık. Yatırımlarımızı teknolojik alt yapının güncelleştirilmesi yönüne çevirdik.


İşletme sahasında yaptığımız etüt çalışmalarıyla olası kayıpları tespit ederek gerekli optimizasyonlarla enerji tasarrufu sağladık.


Verimli ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme, atık enerjinin geri kazanılması, kojenerasyon sistemleri gibi konulardaki çözümleri de kapsayan projeleri Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) kapsamında değerlendirerek bu yönde çalışmalarımıza yön verdik.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın teşvik amacıyla başlatmış olduğu, yatırım bedeli en fazla 5 milyon TL olan projelere verdiği maksimum yüzde 30 hibe desteğini, basınçlı hava sisteminin iyileştirilmesi projemizle almaya hak kazandık.


Sürdürülebilir bir gelecek için en önemli ve kalıcı olan etkinin bilinçlendirme olduğu inancımızla paydaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler kurguladık.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz