Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiOptimum Tedarik Perspektifi

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 9.06.2023 09:34:00

Kros Otomotiv olarak; tedarik zincirindeki küresel riskleri değerlendirmekte, alternatif tedarikçi, alternatif ham madde ve Ar-Ge çalışmalarımızı müşteri odaklı yaklaşımımız doğrultusunda yürütmekteyiz.

 

Uğur Özekmekçi

Kros Otomotiv
Satın Alma Yöneticisi
 
Pandemi döneminde etkilerini hissetmeye başladığımız tedarik zincirindeki aksamalar, sonrasında yaşanan krizler (ticari savaşlar, konteyner, çip krizi, ham madde tedariğindeki global problemler (Force Majeure), Ukrayna – Rusya savaşının etkileri) emtia fiyatlarında ve enerji maliyetlerinde radikal artışlara sebep olmuştur. Enflasyonist baskılar sonucu ticaretin şekli değişmiş, bu durum firmaları “tedarik zincirini yeniden değerlendirmeye” ve optimum tedarik perspektifini geliştirmeye zorlamıştır.
 
Kısalan ürün yaşam süreleri, maliyet baskıları ve artan rekabetçilik sebebi ile tedarik zinciri küresel olarak genişlemiş, dolayısıyla zincir üzerinde yaşanabilecek olası problem noktaları artmıştır. Tedarik zincirindeki risk faktörü dikkate alındığında ise “Otomotiv Sektörü” öne çıkmaktadır. Doğru zamanda ve doğru adette parçaların tedarik edilmesi gerekliliği, içinden geçtiğimiz konjonktürde her zamankinden daha da kritik bir hale gelmiştir. Risk seviyesinin artış göstermeye başladığı 2020 yılına kıyasla 2023 yılı içinde tedarik krizlerinin çözüleceği ümidi henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Artan ilave maliyetler ve finansal yük için OEM’lerin yaklaşımları maalesef istenen seviyede olmamıştır. Bu durum da firmalar üzerindeki yükü arttırmıştır.
 
Tedarik zincirindeki aksamaları bertaraf etmek adına firmaların çeşitli önlemler alması zaruri hale gelmiştir. Ar-Ge çalışmaları ile alternatif ham madde ve tedarikçi yaratmanın yanında, alternatif lojistik konseptleri ve üretim metodolojilerinin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Artan tedarik belirsizliklerine çözüm olabilmek adına tedarik zincirinin ilk halkasından itibaren herkese büyük bir görev düşmektedir. Firmalar olası olumsuzluklara karşı her zaman bir adım önde olmalı, proaktif bir yaklaşım sergilemelidir. Malzeme teslim sürelerinin kısaltılması adına yapılacak iyileştirme çalışmaları, sürdürülebilirlik olgusunun yaygınlaştırılması gerekmektedir. Tüm birimler her zamankinden daha dinamik ve çevik bir yapıya bürünmeli, müşteri taleplerine daha hızlı reaksiyon göstermelidir.
 
2023 yılının ilk çeyreğinde maliyet kalemlerindeki artış hızları bir önceki yıla göre daha yavaş olsa da ne yazık ki küresel beklentileri karşılamamakta ve belirsizlik ortamı sürmektedir. İlerleyen dönemdeki küresel siyasi ve ekonomik gelişmeler geleneksel “Tedarik Zinciri” anlayışını değiştirme konusunda belirleyici bir faktör olacaktır.

 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz