Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiOtomotiv Tedarik Zincirinde Pandeminin Açtığı Dijitalleşme Yolu

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 20.09.2020 10:56:00

Otomotiv tedarik zincirleri diğer sektörlerden önemli noktalarda ayrışıyor. Tedarikçinin, tedarikçisinden tedarikçiye, tedarikçiden üreticiye, üreticiden distribütöre kadar tüm paydaşlar arasındaki işleyiş, yönetim politikaları, kurallar, kontratlar ve standartlar, diğer sektörlere göre çok daha olgun seviyede tanımlı.

 

Önder KAPLANCIK
KoçDigital Şirket Müdürü

İnsanoğlu tekerleğin icadından bu yana yaşamını kolaylaştıracak teknolojik ilerlemelerin peşinde koşuyor. Üstelik, salt teknolojik gelişim çoğu kez yeterli gelmeyip yönetsel gelişimleri de beraberinde getiriyor. Zaman içerisinde teknoloji ve yönetim, birbirlerini olumlu şekilde etkileyen ve etkinliği arttıran fenomenlere doğru evriliyor. Tedarik Zinciri kavramı ve tedarik zincirlerinin yönetilmesi gerekliliği de işletmelerin ve sektörlerin verimli çalışması için günümüzün elzem yaklaşımı haline gelmiş durumdadır.
Gerek bir firma içerisindeki fonksiyonların gerekse tedarikçi, üretici, dağıtıcı gibi farklı tedarik zinciri paydaşlarının yalnız kendi en iyilerine odaklandığı lokal optimizasyona dayalı felsefe, yerini bütünsel bakışa ve bunun sağlanması için de bütünleşik veri bazlı uygulamalara bırakıyor. Otomotiv tedarik zincirleri ise diğer sektörlerden önemli noktalarda ayrışıyor. Tedarikçinin, tedarikçisinden tedarikçiye, tedarikçiden üreticiye, üreticiden distribütöre kadar tüm paydaşlar arasındaki işleyiş, yönetim politikaları, kurallar, kontratlar ve standartlar, diğer sektörlere göre çok daha olgun seviyede tanımlı. Hatta bu konuda dünyanın en olgun tedarik zinciri yapıları otomotivde yer alıyor diyebiliriz. Bu avantajına karşın diğer sektörlere nazaran çok daha karmaşık bir yapıya ve zaman baskısına sahip, ürün, malzeme, yedek parça, proses karmaşıklığı üst düzeyde ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefinden feragat etmeksizin, stok ve temin süresi baskılarıyla mücadele ediliyor. Otomotiv sektöründe rekabetin daha zorlu olması, avantaj sağlayacak iyileştirme alanlarını da gün geçtikçe daraltıyor. Bu durum da bizi, en önemli tedarik zinciri yönetimi fonksiyonu olan bütünleşik ve veri tabanlı planlamaya getiriyor.
Sektörün mümkün olduğunca tüm paydaşlarını içerecek talep, envanter ve üretim planlama fonksiyonlarının, etkili bir satış ve operasyon planlama (S&OP) döngüsü için baz teşkil etme zorunluluğu diğer sektörlere göre daha elzem. Bahsedilen planlama fonksiyonları otomotiv sektörünün temel rekabet alanlarından biri haline gelmiş durumda. Talep planlama en çok bilinen ve çok sayıda istatistiksel algoritmanın kullanılabildiği bir alan olmasına karşın, teknolojik gelişmeler ve yapay zekâ ile makine öğrenmesi gibi ileri tekniklerin kullanımı, bu alanda daha çok iyileştirme alanı olduğunu bize gösteriyor. Her işletmenin en büyük kabuslarından biri olan stoklar, otomotivde daha da büyük önemle karşımıza çıkıyor. Etkili ve optimizasyona dayanan bir stok yönetimi yapısının, gerek işletme sermayesi gerekse müşteri memnuniyetini sağlayacak temin süreleri için bir gereklilik noktasına geldiğini söylemek yanlış olmaz.
Tüm bu zorluk ve gerekliliklerin üzerine sektör, pandemi gibi hiç beklenmedik bir durumla da karşılaşıyor. Pandeminin tedarik zincirlerini nasıl şekillendirileceği tartışılırken, uzmanlar üç konuya vurgu yapıyorlar: Bölgesel tedarik zincirlerinin önemlerinin artması, özellikle tedarikçilerin karşılaşacağı finansal risklerin azaltılması ve bu iki durumu gerçekleyecek etkin bir planlama altyapısının olması. Özetle pandemi, zaten sektörün en önemli konusu olan planlama fonksiyonlarının önemini arttırırken, bütünleşik ve dijital planlama altyapılarını gerekli hale getiriyor.
 

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz