Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiTedarik Zincirinin Uçtan Uca İzlenebilirliğini Sağlıyoruz

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 21.09.2020 06:26:00

Norm Cıvata olarak, pandemi sürecinde belirsizlikleri minimize etmek ve iş sürekliliğinin aksamasını engellemek amacıyla yakından iletişime önem verilmiş, gerek müşterilerle gerçekleştirilen sürekli iletişim, gerekse tedarik zinciri içinde yapılan günlük takip toplantıları sayesinde her gelişmenin an be an tüm paydaşlarla paylaşılması ve gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınması sağlanmıştır.

 

Mehmet KARACA
Norm Cıvata
Tedarik Zinciri Direktörü

 

Bu süreçte tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar ve çözüm önerileri
Pandemi kaynaklı olarak müşterilerde yaşanan ani kapanışlar sonucu yaşanan sevkiyat duruşları ve sipariş iptalleri teslimat süreçleri ve üretim planlamalarında belirsizliğe, depo operasyonlarında yoğunluğa ve depo doluluklarımızın riskli seviyelere ulaşmasına neden olmuştur. Lojistik süreçlerinde yaşanacak olası sorunlara karşı süreç tüm 3PL kontaklarımızla yakın ilişki halinde yürütülmüş, lojistik süreçlerinin aksamaması için tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmış, lojistikle ilgili risk analizleri gözden geçirilerek pandemi kaynaklı yaşanabilecek risklere karşı B ve C planları oluşturulmuştur. Tedarik zincirinin uçtan uca izlenebilirlik adımları gereken sistem altyapıları ile de güçlendirilerek sağlanmaya çalışılmıştır.


Norm Cıvata’da iş sürekliliği
Çalışanların sağlık ve güvenliğini birinci öncelikte tutan bir firma olarak pandemi sürecinin en başından itibaren risk grubunda olan veya ailesinde sağlık çalışanı bulunan çalışanların izinli olması veya evden çalışmaları sağlanmış, bu durum aynı zamanda tüm üretim operasyonlarının yeniden planlanmasını gerektirmiştir. Norm Cıvata olarak, pandemi sürecinde belirsizlikleri minimize etmek ve iş sürekliliğinin aksamasını engellemek amacıyla yakından iletişime önem verilmiş, gerek müşterilerle gerçekleştirilen sürekli iletişim, gerekse tedarik zinciri içinde yapılan günlük takip toplantıları sayesinde her gelişmenin an be an tüm paydaşlarla paylaşılması ve gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınması sağlanmıştır. Buna ek olarak, tedarik zinciri süreçlerinde yaşanan değişimlerin hızlı bir şekilde sisteme entegre edilmesi amacıyla kullanılan program ve modüllerin önemi bu süreçte daha da ortaya çıkmış, pandemi süreci bu programların yaygınlaşması ve sürecin daha optimize bir şekilde yürütülmesinin önünü açmıştır.


Hammadde ve sarf malzeme temini konularında da tedarikçilerimizle yakın iletişim kurarak üretim ve nakliye süreçleri tam zamanlı monitör edilmiş, aksamaların yaşanması durumlarında alternatif senaryolarla müşteriler mağdur edilmeden ihtiyaçlar karşılanmıştır. Sistemsel ve fiziksel hareketlerin birebir örtüşmesini garanti altına almak adına çeşitli süreç izleme araçları kullanılmıştır.  Özellikle tedarik süresi uzun olan malzemelerde, üretim aşamasında sorun yaşanabilecek kritik hammadde ve sarf malzemeler ile ilgili alınan aksiyonlar sayesinde stok giriş ve çıkışları yakından takip edilerek üretim veya sevk süreçlerinde yaşanabilecek darboğazlar önlenmiştir. Temin edilen malzemelerin karantina alanlarında belirlenen koşullarda bir süre bekletilmesi sağlanarak, oluşabilecek pandemi etkilerinin önüne geçilmiştir.


Artan küreselleşme, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler,  üretimde artan dış kaynak kullanımı, şirketler arasındaki artan bağımlılık, müşteri beklentilerinde artış, temin sürelerinde azalma ve azalan ürün ömürleri/ömür çevrimleri gibi gelişmeler tedarik zinciri riskleri arttırmakta ve ayrıca yeni risk kaynaklarının da oluşmasına yol açmaktadır. Risklerin tedarik zinciri operasyonlarında bozulmalar, teslimat gecikmeleri, ekonomik kayıplar, müşteri kaybı gibi etkilerinin yanında, altyapının çökmesi, insanların sağlığını veya hayatını kaybetmesi gibi çok ciddi boyutta sonuçları da olabilmektedir. Norm Cıvata tedarik zinciri olarak risk yönetimi konusunda planlanan ve sürdürülen bazı faaliyetler şunlardır: Çoklu kaynak kullanımı; tedarikçilerle ve müşterilerle artan iş birliği, iletişim, entegrasyon ve zamanında ve uygun bilgi paylaşımı; acil durum senaryolarının oluşturulması; iş sürekliliği yönetimi; tedarikçiler için kalite ve performans iyileştirme programları hazırlamak; sistem yedeklemeleri; otomasyona dayalı operasyon seviyesinin artırılması.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz