Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiYenilik Odaklı Şirketler İçin Önemli Rekabet Kaldıracı

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 28.10.2021 08:48:00

Otomotiv endüstrisinin ekosistemindeki yaşanan değişim, geleneksel şirketlerin kendilerini bu değişikliklere göre konumlandırmaları için ciddi zorluklar ortaya çıkartıyor. Bu durum kendi çevrelerinde ve dolayısıyla mesleki becerilerinde bir evrim anlamına geliyor.

Hem üretilen ürünlerdeki hem de üretim araçlarındaki hızlı yaşanan değişiklikler, mevcut mesleklerde yeni becerilere olan ihtiyacı artırıyor.


Yeni teknolojilerle bağlantılı otomotiv sektörü için de nispeten yeni becerilerin geliştirilmesi gerekiyor.


Otomotiv endüstrisinin kapsamının değiştiğini, araç üretiminin yeni teknolojilerle daha küresel bir mobilite sistemine entegre edilerek genişleme eğiliminde olduğunu görüyoruz.


Otomotiv endüstrisinin ekosistemindeki yaşanan değişim, geleneksel şirketlerin kendilerini bu değişikliklere göre konumlandırmaları için ciddi zorluklar ortaya çıkartıyor. Bu durum kendi çevrelerinde ve dolayısıyla mesleki becerilerinde bir evrim anlamına geliyor.


Araçlar, giderek daha fazla yerleşik elektronik sistem ve güç elektroniği ile daha karmaşık hale geliyor. Bir yanıyla mekanik ve plastiğe odaklanma eğiliminde olan otomotiv endüstrisinin ana işi değilmiş gibi algılanıyor. Bu açıdan şirketler için elektronikte yeni beceriler edinmenin zorluklarını görüyoruz ve yaşıyoruz.


Zorluklar, yalnızca yeni becerileri entegre etmek için alınan ilk eğitimle değil, aynı zamanda çalışanları mesleklerinde beklenen yeni becerilerde desteklemek için sürekli eğitim ve öğrenme ile de ilgilidir. Bu değişiklikler, otomotiv endüstrisinde güçlü bir değişim ivmesini tetikliyor.


Sektördeki firmalar, şimdiye kadar sektör dışında gelişen teknolojileri ve bilgi birikimini süreçlerine entegre ettiler. Tasarım ve üretim sürecini derinden değiştiren geleneksel tip yöntemlerden yeni üretim yöntemlerine geçişle birlikte parça üretimi süreçlerinde temel değişimler yaşanmaya, rekabet için bir üstünlük kazanılmaya başlanıyor.


Sektör çok çeşitli teknolojiler tarafından dönüştürülüyor. Yeni iş modelleri ortaya çıkıyor, küresel değer zincirlerinin entegrasyonu, karmaşıklığı ve küresel rekabet de giderek artıyor.


Türk otomotiv endüstrisinin güncelliğini korumak için hem işe alım hem de beceri yönetiminde uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerekiyor.


Bu sayımızda yeni beceriler ve fırsatlar konusuna değindik. Üyelerimizin ve paydaşlarımızın değerli görüşlerine sayfalarımızda yer verdik.


Keyifli okumalar dilerim.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz