Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiRisklere Karşı Proaktif Tedbirler Alıyoruz

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 24.06.2021 16:42:00

Sektörün yaşadığı değişkenlikten etkilenmemizi minimum düzeyde tutabilmek için çevik yönetim&operasyon komiteleri oluşturduk ve sürekli olarak riskleri takip ediyor, bu risklere karşı proaktif tedbirler alıyoruz. Çevik yönetim yaklaşımını ise bir şirket kültürü haline getirmeye çalışıyoruz.

 

Özgür ALAGÖZ
Maysan Mando
Fabrika Müdürü

 

Küresel tedarik zinciri son yıllarda, bugüne dek hiç olmadığı kadar zorlayıcı koşullarla test ediliyor. Covid-19 pandemi etkisinin yanı sıra; Amerika-Çin ticaret savaşları, çip darboğazı, sac krizi, mühendislik plastikleri krizi derken son olarak konteyner yetersizliği malzeme bulunabilirliğini azalttı. Diğer yandan müşteri taleplerindeki dalgalanma da belirsizliği artırıyor. Bunun yanında, döviz kurlarındaki ani yükselişler fiyatları ve dolayısı ile satışları oldukça etkiliyor.


Pandeminin tedarik zincirine en büyük etkisi, artan istikrarsızlık, belirsizlik ve karmaşa ortamı sebebi ile müşteri taleplerindeki dalgalanma oldu. 2020 Mart ayında tüm dünya kapanmaya geçtiğinde üretimlerde duruşlar yaşandı ve 2020 Mayıs ayı itibariyle önceki dönemden daha yüksek bir taleple karşılaşıldı. Bazı ürünler stoklarda bekledi, ardından artan talebi karşılamak için daha yüksek maliyetlere katlanıldı.


2021 başından bu yana, özellikle elektronik komponent yetersizliği sebebiyle OEM üretimlerinde duruşlar ile karşılaşmaya başladık.


Personelimizin, pandemiden etkilenmeyip çalışmalarını devam ettirebilmesi için uzaktan çalışmaya geçtik. Üretim ve operasyon sahalarımızda ise bulaş riskini azaltmak için ilave tedbirler aldık. Tedarikçilerimizi daha yakından takip etmeye başladık. Böylece malzeme tedariğimizin ve operasyonlarımızın aksamamasını sağladık.


OEM’ler otomotiv pazarındaki en büyük oyuncular ve tedarik zincirine direkt yön vermekteler. Gerek pandemi gerekse elektronik komponent krizinde yaşadığımız en büyük zorluk ise OEM siparişlerindeki ani ve habersiz değişkenlik olmaktadır.


Bu noktada, sahip olduğumuz yılmazlık, esneklik ve çeviklik ile zorlu dönemi fırsata çevirebilecek aksiyonlara odaklanmış durumdayız.
Önümüzdeki dönemde küresel yapının değişmesi, iklim değişikliği, siyasal ve ekonomik koşullar sebebiyle daha fazla belirsizlik oluşacağına kesin gözüyle bakabiliriz. İş dünyasının ve dünyamızın yüzleşmekte olduğu bu belirsizlik döneminde, tüm paydaşlarımızla kurduğumuz temaslarda öngörü ve fikir paylaşımının bizleri daha güçlü, duyarlı ve çevik kıldığına inanıyoruz.  Çok bilinmeyenli bir geleceğin bizleri beklediğini biliyor ve bu bilinçle hareket ederken daha sağduyulu ve tedbirli bir yaklaşımla, istikrarsızlık, belirsizlik ve karmaşıklık ortamının bizlere empoze edebileceği tehditleri ve riskleri fırsata dönüştürmeye çabalıyoruz.

 

FARKLI SENARYOLAR OLUŞTURUYORUZ

Bu süreçte karşımıza çıkan belirsizliklere ve farklı iyileşme öngörülerine kendimizi finansal ve operasyonel açıdan tüm organizasyon yapımızı hazır tutabilmek için geliştirdiğimiz farklı senaryolar çerçevesinde ilerliyoruz.

EKİBİMİZLE GÜÇLÜ BİR DURUŞ SERGİLİYORUZ

Proaktif yaklaşım, güçlü iletişim, oluşturduğumuz sistematik altyapılar ve kararlılık ile pandemi koşullarının hüküm sürdüğü belirsizlik ortamında, ortak akılla ve dayanışma ruhu ile ekip olarak güçlü bir duruş sergiliyoruz.

YENİLEME PAZARINA AĞIRLIK VERDİK

Elektronik komponent yetersizliğinden direkt olarak etkilenmemekteyiz; ancak OEM müşterilerimiz programlarını değiştirdiğinde biz de etkilenmiş oluyoruz. Ani müşteri duruşlarında, üretimimizi durdurmak yerine, aftermarket pazarına ağırlık veriyoruz.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz