Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiTedarik Zinciri Yapımıza Esneklik Kazandırdık

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 24.06.2021 16:46:00

Covid-19 pandemisi ile süreçlerimizi tekrar gözden geçirdiğimiz, bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldığımız, çokça öğrendiğimiz ve geliştiğimiz yoğun bir dönemi yavaş yavaş geride bırakıyoruz.

 

Mahmut ÖZTÜRK
Norm Holding
Endüstri Grubu Başkanı

 

Temel hedefi müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve en verimli üretim teknikleriyle ürettiği ürünleri optimum lojistik akışlarla müşterilerine ulaştırmak olan Norm Holding, pandemi başından bu yana çevik olan tedarik zinciri yapısına “esneklik” de kazandırarak faaliyetlerine devam etmektedir.


Artan küreselleşme, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler,  üretimde artan dış kaynak kullanımı, şirketler arasında artan bağımlılık, müşteri beklentilerinde artış, temin sürelerinde azalma ve azalan ürün ömürleri/ömür çevrimleri gibi gelişmeler tedarik zinciri risklerini artırmakta ve yeni risk kaynaklarının oluşmasına yol açmaktadır. Risklerin; tedarik zinciri operasyonlarında bozulmalar, teslimat gecikmeleri, ekonomik kayıplar, müşteri kaybı gibi etkilerinin yanında, altyapının çökmesi gibi çok ciddi boyutta sonuçları da olabilmektedir.


Pandemi döneminde yaşanan ani kapanışlar sonucu yaşanan sevkiyat duruşları ve sipariş iptalleri; teslimat süreçleri ve üretim planlamalarında belirsizliğe, depo operasyonlarında yoğunluğa ve depo doluluklarının zaman zaman riskli seviyelere ulaşmasına neden olmaktadır. Lojistik süreçlerinde yaşanan sorunlara karşı süreç tüm üçüncü parti lojistik iş ortaklarımızla yakın ilişki halinde yürütülmüş, lojistik süreçlerinin aksamaması için tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmış, lojistikle ilgili risk analizleri gözden geçirilerek pandemi kaynaklı yaşanabilecek risklere karşı B ve C planları oluşturulmuştur. Tedarik zincirinin uçtan uca izlenebilirlik adımları, gereken sistem altyapıları ile de güçlendirilerek sağlanmaya çalışılmıştır.


Küresel yarı iletken tedariğindeki sorunlar hem direkt OEM tedarikçisi hem de OEM tedarikçilerinin tedarikçisi konumunda olan Norm Holding açısından sorunun çözümüne karşı uygulanacak stratejik kararları daha önemli hale getirmiştir. Esnek sipariş yönetimi, optimumum emniyet stokları, talep tahmini, uçtan uca kapasite ve darboğaz analizleri, stratejik ve hizalanma odaklı yatırım kararları, teknolojik alt yapı çözümleri ve şirketler arası sinerji hamleleri ile OEM’lerde yaşanan tedarik sorunlarından kaynaklı dalgalanmaların yarattığı etki dengelenmeye çalışılmıştır.

 

OEM müşterilerinde yoğun olarak yaşanan talep değişikliklerine en hızlı ve doğru cevabı verebilmek için Norm Holding tarafından alınan bazı önlemler:

    Çoklu kaynak kullanımı;
    Tedarikçilerle ve müşterilerle artan iş birliği, iletişim;
    Entegrasyon ve zamanında ve uygun bilgi paylaşımı;
    Acil durum senaryolarının oluşturulması;
    İş sürekliliği yönetimi; tedarikçiler için kalite ve performans iyileştirme programlarının hazırlanması;
    Sistem yedeklemeleri ve otomasyona dayalı operasyon seviyesinin artırılması.

E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz