Türk Otomotiv Sanayicisinin Dergisi“Hedefimiz: Çözüm ve Tasarım Ortağı Olmak”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 1.11.2018 11:31:00

Barış Çiftçi
Malzeme Ar-Ge Yöneticisi
Çağrı Arsan
Mühendislik Yöneticisi
Kros Otomotiv

 

Geliştirme sürecinin en önemli parçasının insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Kalifiye insan kaynağının oluşturulabilmesi için özellikle üniversitelerimizin rolü tartışılmaz önemdedir.

Otomotiv sektörü her zaman yeni teknolojilerin geliştirilmesinde öncü bir rol üstlenmiştir. Yakın zamanda otonom araçlar üzerine yapılan çalışmalar, yazılımı otomotiv için daha da önemli bir pozisyona getirmiştir. Şüphesiz bu gelişmeler kullanıcılar için daha konforlu ve güvenli seyahat etme imkânı sağlarken, otomotiv tedarik sanayi için ise yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Gerek yazılım ve gerekse bununla ilgili donanım konularında küresel gelişmeleri takip etmek ve hatta öncü bir rol üstlenmek Türkiye otomotiv sanayi için kritik öneme sahiptir. Yeni teknolojiler ile ortaya çıkan yeni gereklilikler, geliştirmeci otomotiv tedarik sanayi firmaları için de yeni ürünler geliştirmeye itici bir kuvvet oluyor. Bilhassa yoğun rekabet ortamının yaşandığı sektörümüzde, kendi çözüm önerileri ile yeni teknolojiye destek verebilen bizim gibi firmalar için bu durum fırsat doğurmaktadır. Öne geçmek isteyen firmalar, bütçelerinde Ar-Ge faaliyetlerine daha yüksek oranlarda pay ayırmayı tercih etmektedirler.
Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinizin gelişimi için öncelikle yeni teknolojileri yakından takip edebilmek adına her türlü fırsatı değerlendiriyor, çözüm ve tasarım ortağı olabilmek için ana sanayi firmalara çok yakın çalışıyoruz. Sektördeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirme hedeflerimizi belirliyor ve bu konulara odaklanarak projelerimizi şekillendiriyoruz. Bu noktada, ekip üyelerimizin teknik altyapısının, teknolojik ilerlemeler doğrultusunda desteklenmesinin ve inovatif fikir üretilebilecek çalışma ortamının oluşturulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, değişen ihtiyaçların gerektirdiği tasarım, analiz ve doğrulama kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlı altyapı yatırımlarına önem veriyoruz.
Geliştirme sürecinin en önemli parçasının insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Kalifiye insan kaynağının oluşturulabilmesi için özellikle üniversitelerimizin rolü tartışılmaz önemdedir. Eğitim içeriklerinin, yeni teknolojilere göre sürekli olarak güncellenmesi ve aktarılan teknik bilgilerin tüm üniversiteler çapında eşit seviyeye ulaştırılması, yetkin insan kaynağına erişim için önemlidir. Bu noktada üniversite-sanayi iş birliğinin olumlu etkilerini gözlemlemekte ve faaliyetlerini desteklemekteyiz. Üniversitelerle birlikte devreye aldığımız Kros Eğitim Programı bunun bir örneğidir.
Otomotiv tedarik sanayi firmaları olarak sektördeki makro trendleri düşündüğümüzde, hayati değişikliklerle karşı karşıyayız ve bu sürecin iyi planlanamaması durumda bizim için bir tehdit oluşturabileceğinin farkındayız. Bu nedenle, ürün geliştirme stratejilerimizi teknolojik gelişmelere uygun olarak belirliyor ve yürütüyoruz. Dolayısıyla, teknolojik gelişmeleri artık bir endişe kaynağı olmaktan ziyade bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

İK Süreçlerini Dijitalleştiriyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Genç Yetenekleri Şirketimize Kazandırmayı Hedefliyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Biz Bir Aileyiz
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımızın Becerilerini Doğru Analiz Ediyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler, Şirket Performansımızı İleriye Taşıyor
14.10.2019
Alternate Text
Yalın Uygulamalar Eşliğinde Kültür Değişimine Karar Verdik
14.10.2019
Alternate Text
Her Çalışanın Bir Potansiyel Olduğuna İnanan Kurum Kültürü Oluşturmak
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneklere Yeni Alanlar Açıp Süreçlerde Özgür Bırakmalı
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler; İnovasyon, Güç, Kalite, Başarı ve Güven İstiyor
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneği Bulmak mı, Elde Tutmak mı?
14.10.2019
Alternate Text
Performans Odaklılıktan Gelecek Odaklılığa Evrilmek
14.10.2019
Alternate Text
Endüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımız, Bizim İçin Bir Kaynaktan Öte Kıymettir
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekli Çalışan Evet, Peki Ya Tutundurma?
14.10.2019
Alternate Text
İşgücünün Geleceğinde Yetenekli Çalışanların Yeri
14.10.2019
Alternate Text
Teknoloji Daha Yaratıcı İşlerle Uğraşmaya Zaman Kazandırıyor
14.10.2019
Alternate Text
Birimizin Gücü Hepimizin Gücünden Fazla Değildir
14.10.2019
Alternate Text
Y Kuşağı Çalışan Sayımız Her Geçen Yıl Artıyor
14.10.2019
Alternate Text
İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır
14.10.2019
Alternate Text
Eğitim ve Kariyer Planları Oluşturuyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Geleceğin İşgücüne Hazır Olmak
11.10.2019
Alternate Text
Deneyim Döngüsünün Gücüne İnanıyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Etkin İşe Alım Stratejisi Doğru Yeteneği Çeker
11.10.2019
Alternate Text
İş Gücü Stratejileri ve Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Kalite ve Nitelikli İstihdam Temel Sorunlarımızdan Biri
11.10.2019
Alternate Text
Orta ve Küçük İşletmelerde Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz