Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiJantsa Yurtiçi Satış Müdürü Erdal Eleman: “Ürünlerimizdeki katma değeri yükseltmeliyiz”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 25.05.2018 10:18:00

Günümüzde yaklaşık yüzde 30–40 seviyesinde olan elektronik parça kullanımının, önümüzdeki on sene zarfında yüzde 60-70’lerin de üzerinde seyredebileceği öngörülüyor.

Ülkemizde 2017 sonu itibariyle, trafiğe kayıtlı 22,3 milyon motorlu kara taşıtı olduğu TUİK tarafından açıklandı. Bunların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Yine 2017 sonu itibariyle, ülkemiz araç parkının ortalama yaşının ise 13,1 olduğu görüldü. Kategorilere ayırdığımızda ise; ortalama yaş, otomobillerde 12,4  minibüslerde 12,7  otobüslerde 12,5 kamyonetlerde 10,5 kamyonlarda 15,5  motosikletlerde 12,7  özel amaçlı taşıtlarda 11,7 ve traktörlerde 22,9 oldu.
Ayrıca diğer çeşitli araştırma sonuçları göstermiştirki; Türkiye’deki araç parkı, Çin, Hindistan gibi ülkelere göre daha yaşlıdır.  Kişi başına düşen otomobil sayısı ise özellikle AB ülkeleri ortalamasının oldukça altındadır. Otomotiv sektörüne parça üretiminde ise dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır.
Otomotiv yenileme pazarı açısından, yukarıdaki tüm bilgiler ve içinde bulunduğumuz coğrafi konum gösteriyor ki, ülkemiz oldukça büyük bir potansiyeli hem iç pazar hem de global olarak içinde barındırmaktadır.
Araç teknolojisindeki gelişmelerinde, yenileme pazarını doğrudan etkilediğini söylemeliyiz. Günümüzde yaklaşık yüzde 30–40 seviyesinde olan elektronik parça kullanımının, önümüzdeki on sene zarfında yüzde 60-70’lerin de üzerinde seyredebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta elektrikli araçların, fosil yakıtlı araçların yerini alacağını söylersek daha doğru yaklaşımda bulunmuş oluruz. Dolayısıyla özellikle yenileme pazarında varlığını sürdürmek isteyen firmaların, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi çok önemlidir.
Burada ayrıca bahsetmek istediğim konulardan bir diğeri ise, yukarıdaki verilerde görüldüğü üzere azımsanmayacak sayıda ve oldukça yaşlı olan traktör parkımızdır. Tarım sektörü verileri gösteriyor ki, 1,85 milyon adet traktör parkımızın yaklaşık 850 bini 30 yaş ve üzerindeki traktörlerden oluşmaktadır ve bu yaşlı araçlar için traktörü oluşturan tüm parçalardan (özellikle lastik, jant, akü gibi) fazlasıyla ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum, ülkemizdeki yenileme pazarının sadece tarım sektöründeki potansiyelini çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor diyebiliriz.
Tabi burada sürdürülebilir tarım politikaları ile ekonomik ömrünü tamamlamış, yakıt sarfiyatı, bakım ve onarım gideri yüksek traktörlerden oluşan bu yaşlı parkın yıllar içinde çeşitli devlet teşvikleriyle gençleştirilmesi ve modern tekniklerin kullanılması, ülke ekonomisi ve tarım sektörü için daha faydalı olacaktır.
Diğer yandan bazı istatistiki veriler göz önüne alındığında, ülkemizdeki otomotiv sektörü yan sanayi üretiminin kilogram birim fiyatlarda 4,5 dolar civarında olduğu, buna karşın AB ülkelerinin 12 dolar ortalama ile faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. Çeşitli kaynaklar Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika , Ortadoğu ve Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada sadece parça bazında tedarik pazarının 60 milyar doları bulduğunu gösteriyor. Bu büyük pazardan hak ettiğimiz payı almak için teknolojik ürünlere, özellikle güçlendirilmiş Ar-Ge altyapısı ve teşvikli yatırımlarla, teknolojik otomotiv parçalarına yönelik üretime yönelerek ürünlerimizdeki katma değeri yükseltmeliyiz.

İK Süreçlerini Dijitalleştiriyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Genç Yetenekleri Şirketimize Kazandırmayı Hedefliyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Biz Bir Aileyiz
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımızın Becerilerini Doğru Analiz Ediyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler, Şirket Performansımızı İleriye Taşıyor
14.10.2019
Alternate Text
Yalın Uygulamalar Eşliğinde Kültür Değişimine Karar Verdik
14.10.2019
Alternate Text
Her Çalışanın Bir Potansiyel Olduğuna İnanan Kurum Kültürü Oluşturmak
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneklere Yeni Alanlar Açıp Süreçlerde Özgür Bırakmalı
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler; İnovasyon, Güç, Kalite, Başarı ve Güven İstiyor
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneği Bulmak mı, Elde Tutmak mı?
14.10.2019
Alternate Text
Performans Odaklılıktan Gelecek Odaklılığa Evrilmek
14.10.2019
Alternate Text
Endüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımız, Bizim İçin Bir Kaynaktan Öte Kıymettir
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekli Çalışan Evet, Peki Ya Tutundurma?
14.10.2019
Alternate Text
İşgücünün Geleceğinde Yetenekli Çalışanların Yeri
14.10.2019
Alternate Text
Teknoloji Daha Yaratıcı İşlerle Uğraşmaya Zaman Kazandırıyor
14.10.2019
Alternate Text
Birimizin Gücü Hepimizin Gücünden Fazla Değildir
14.10.2019
Alternate Text
Y Kuşağı Çalışan Sayımız Her Geçen Yıl Artıyor
14.10.2019
Alternate Text
İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır
14.10.2019
Alternate Text
Eğitim ve Kariyer Planları Oluşturuyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Geleceğin İşgücüne Hazır Olmak
11.10.2019
Alternate Text
Deneyim Döngüsünün Gücüne İnanıyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Etkin İşe Alım Stratejisi Doğru Yeteneği Çeker
11.10.2019
Alternate Text
İş Gücü Stratejileri ve Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Kalite ve Nitelikli İstihdam Temel Sorunlarımızdan Biri
11.10.2019
Alternate Text
Orta ve Küçük İşletmelerde Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz