Türk Otomotiv Sanayicisinin Dergisi



Mapa Makina Yurt İçi Pazarlama Müdürü Hüseyin Muratoğlu: “Nitelikli iş gücü ve Ar-Ge küresel rekabette fark yaratıyor”

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 25.05.2018 09:37:00

Hem Türkiye hem de Türk şirketleri olarak ancak ileri teknoloji ve katma değerli ürünler markalaşmayı ve talep edilen marka olmayı sağlayacaktır.

Yenileme pazarının gelişimi hakkında öngörüde bulunabilmek için öncelikle araç teknolojilerinin geleceğini iyi analiz etmek ve buradan hareketle yenileme pazarını yorumlamak gerekir.
Genel öngörülere bakıldığı zaman elektrikli ve otonom araçlar yakın gelecekte sektörün önemli bir parçası olarak yollarda yerini alacak.
Ancak elektrikli ve otonom araçlardan daha çok akıllı araç dediğimiz elektronik aksamın daha fazla ön plana çıktığı araç gruplarının ülkemiz için daha öncelikli olduğu, bu ayrıştırmanın daha net yapılarak her şirketin kendi ürün grubu için fırsatları tespit ederek stratejisini belirlemesi gerekmektedir.
Ülkemiz yenileme pazarında özellikle son 10 yılda ihracata dayalı büyümesi ile çok ciddi yol kat etmiş ve dünyada önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. Aynı şekilde otomotiv, ihracatın ithalatın önünde olduğu lider sektörlerden biridir. Fakat, katma değerleri ürünlerin toplam otomotiv ihracatına olan oranı maalesef hala düşüktür.
Ülkemiz araç parkının hızla değişerek büyümesi ve yenilenmesi ve bununla birlikte artan ürün çeşitliliği hem dağıtıcı firmaları hem de parça üreticilerini yenileme pazarında çok ciddi rekabete sürüklemekte ve kar marjlarının aşağıya çekilmesine neden olmaktadır.
Diğer taraftan özellikle dağıtıcı firmaların, uluslararası satın alma gurupları ile ortaklık seviyesinde anlaşmalar yapmaları, şubeleşerek ve lojistik altyapılarını kuvvetlendirerek büyüme hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeleri de gözden kaçmamalıdır.
Sektörde küresel rekabet hızla artarken verimlilik, kaynakların etkin kullanımı, nitelikli iş gücü ve Ar-Ge çalışmaları büyük önem taşımaktadır.
Yenileme pazarında yaşanan küresel rekabetle birlikte artan hammadde ve işçilik maliyetleri kar marjlarını ciddi anlamda baskı altına sokmakta ve gerekli teknoloji yatırımları için kaynak yaratmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca, teknik eğitim almış nitelikli iş gücü Ar-Ge projelerini karşılamakta yeterli değildir.
Buna ek olarak Blok Muafiyeti Kanunu tam olarak uygulanmamakta ve OEM firmalarının yenileme pazarına yaptıkları büyük yatırımlar sonucu üreticiler zorlu rekabet şartlarıyla karşı karşıya kalmaktadır.
Otomotiv sektöründe rekabetçi olabilmek için öncelikle üreticilerin katma değeri yüksek, yeni teknolojilere sahip ürünler geliştirmeye odaklanmaları gerekiyor.
Hem Türkiye hem de Türk şirketleri olarak ancak ileri teknoloji ve katma değerli ürünler markalaşmayı ve talep edilen marka olmayı sağlayacaktır. Bunun için de insan kaynağından Ar-Ge çalışmalarına, üretim teknolojisinden akıllı üretim süreçlerine her alanda yenilikçi uygulamaların hızla hayata geçirecek yatırımlara ihtiyaç vardır. Bunu yaparken de kendi öz kaynakları yanında şirketlere sunulan yatırım ve Ar-Ge teşvikleri etkin kullanılmalıdır.
Ayrıca, sektörün daha hızlı büyümesi için Türkiye’nin ihracat yaptığı geleneksel pazarlar dışında kişi başına düşen araç parkının az olduğu ve araç parkının hızla büyüdüğü Çin, Hindistan gibi büyük potansiyel taşıyan pazarlara yatırımlar yapmak önem kazanmaktadır.

İK Süreçlerini Dijitalleştiriyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Genç Yetenekleri Şirketimize Kazandırmayı Hedefliyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Biz Bir Aileyiz
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımızın Becerilerini Doğru Analiz Ediyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler, Şirket Performansımızı İleriye Taşıyor
14.10.2019
Alternate Text
Yalın Uygulamalar Eşliğinde Kültür Değişimine Karar Verdik
14.10.2019
Alternate Text
Her Çalışanın Bir Potansiyel Olduğuna İnanan Kurum Kültürü Oluşturmak
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneklere Yeni Alanlar Açıp Süreçlerde Özgür Bırakmalı
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler; İnovasyon, Güç, Kalite, Başarı ve Güven İstiyor
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneği Bulmak mı, Elde Tutmak mı?
14.10.2019
Alternate Text
Performans Odaklılıktan Gelecek Odaklılığa Evrilmek
14.10.2019
Alternate Text
Endüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımız, Bizim İçin Bir Kaynaktan Öte Kıymettir
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekli Çalışan Evet, Peki Ya Tutundurma?
14.10.2019
Alternate Text
İşgücünün Geleceğinde Yetenekli Çalışanların Yeri
14.10.2019
Alternate Text
Teknoloji Daha Yaratıcı İşlerle Uğraşmaya Zaman Kazandırıyor
14.10.2019
Alternate Text
Birimizin Gücü Hepimizin Gücünden Fazla Değildir
14.10.2019
Alternate Text
Y Kuşağı Çalışan Sayımız Her Geçen Yıl Artıyor
14.10.2019
Alternate Text
İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır
14.10.2019
Alternate Text
Eğitim ve Kariyer Planları Oluşturuyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Geleceğin İşgücüne Hazır Olmak
11.10.2019
Alternate Text
Deneyim Döngüsünün Gücüne İnanıyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Etkin İşe Alım Stratejisi Doğru Yeteneği Çeker
11.10.2019
Alternate Text
İş Gücü Stratejileri ve Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Kalite ve Nitelikli İstihdam Temel Sorunlarımızdan Biri
11.10.2019
Alternate Text
Orta ve Küçük İşletmelerde Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz