Türk Otomotiv Sanayicisinin DergisiSismak Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özge Özen Kural: Birlikte başarılacak büyük işleri hayal ediyorum

Paylaş :
Haber Eklenme Tarihi : 12.04.2019 10:35:00

Otomotiv sektörünün erkek egemen sektör olduğu algısı yaygın olsa da öncelikle işverenler olarak çalışanlarımıza bakış açımızı değiştirir, cinsiyetlerine göre değil, yeteneklerine göre fırsatlar sağlayabilirsek hem biz hem çalışanlarımız kazanır.

İnsanları nasıl etnik kökenleri inançları nedeniyle ayrıştırmak istemiyor, birlik ve beraberliğin yaşanası bir dünya için şart olduğuna tüm kalbimiz ile inanıyorsak, en temelde bireyleri cinsiyetlerine göre ayrıştırmaktan da vazgeçmeli, cinsiyet eşitsizliğini gidermek için gereken tüm şartları sağlamaya çalışmalıyız.
Sadece ülkemizde değil tüm dünyada cinsiyet eşitsizliği yaşanıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırlamış olduğu 2018 cinsiyet eşitliği raporuna baktığımızda, 149 Dünya ülkesi arasında Türkiye 130. sırada konumlanıyor. Bugün ülkemizde erkek bireylerin iş yaşantısında ki payı %73 iken kadın bireylerin payı %35, yani iş dünyasında her üç kişiden ikisi erkek ve yine bu verilere göre iş dünyasındaki cinsiyet eşitliğini sağlayabilmemiz için 108 yıla ihtiyacımız var.
OECD ortalaması olan %63 oranına ulaşabilmek için 8,5 milyon kadın iş gücünü bir an önce iş dünyasına entegre etmeliyiz.
Ülkemizin gelişmeye ve büyümeye ihtiyacı olduğu açık. Bunun için kaynağımız da mevcut. Örneğin; çalışma yaşına gelmiş 30 milyon kadın var ve sadece 10 milyonu şu an için iş hayatında aktif rol oynuyor. Elbette bu bilgilerin hepsi birer istatistiki bilgidir ve değişebilir, değiştirebiliriz, hatta lider olabiliriz.
Nasıl mı? Özümüze dönüp kadına hak ettiği değeri ve eşit fırsatları vererek.
Atalarımızdan bu yana kendini defalarca yenileyip kurtaran ve yeniden kuran bir ulusun mensubu olarak cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesinde de aşamayacağımız engel yoktur diye düşünüyorum.
Tıpkı tüm dişi varlıklar gibi doğurmak, büyütmek bizim ülkemizin toprağında, insanlarımızın mayasında var. O yüzden Anadolu adımız, Avrupa diğer yarımız.
Kültürümüzde cinsiyet ayrımcılığının olmadığını, hatta kadının toplumdaki yeri ve öneminin ne şekilde olduğunu tarih kaynaklarında görebiliyoruz.
İskitlerde kadının savaşçı olduğunu erkekler ile birlikte savaştığını, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu, Kağan’ın kararlarını Hatun’un onayladığını, kadın ve erkeğin birbirini tamamladığını kabul ettiklerini biliyoruz.
Hemcinslerim adına;
İş dünyasında var olan çalışan bir iş insanı olarak hemcinslerim için eşitlik istiyorum. Var olan yeteneklerinin değerlendirilmesi, ürettiklerine itibar edilmesi, mücadelelerinin görülmesi ve haklarının teslim edilmesi için çalışıyorum. Sadece cinsiyeti dişi olduğu için iş dünyasında belirli sınıflara sıkıştırılmalarını, engellenmelerini, yan görevler verilmesini adil bulmuyorum.
Ben birlikte başarılacak büyük işleri hayal ediyorum.
Otomotiv sektörünün erkek egemen sektör olduğu algısı yaygın olsa da öncelikle işverenler olarak çalışanlarımıza bakış açımızı değiştirir, cinsiyetlerine göre değil, yeteneklerine göre fırsatlar sağlayabilirsek hem biz hem çalışanlarımız kazanır. Fabrikalarımızda kadın mühendisler, teknikerler, montaj ekipleri, üretimin her alanında aktif rol alıyorlar, fırsat eşitliği sağlandığında katkıları çok büyük bunun farkına varmalıyız.
Son söz; gemiye kadın almak uğursuzluktur, kadının yeri sadece evidir, elinin hamuru ile erkek işine karışma söylemleri yanlıştır. Esasen geminin dümeni de, evinin direği de, hamurun kendisi de kadındır….
2019 itibari ile TAYSAD Dergi’nin yeni sayılarında cesur, özgür, aydın dünyada var olmayı seçen tüm kadın yöneticilerimizin röportajlarını daha çok görmeyi bekliyoruz.

İK Süreçlerini Dijitalleştiriyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Genç Yetenekleri Şirketimize Kazandırmayı Hedefliyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Biz Bir Aileyiz
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımızın Becerilerini Doğru Analiz Ediyoruz
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler, Şirket Performansımızı İleriye Taşıyor
14.10.2019
Alternate Text
Yalın Uygulamalar Eşliğinde Kültür Değişimine Karar Verdik
14.10.2019
Alternate Text
Her Çalışanın Bir Potansiyel Olduğuna İnanan Kurum Kültürü Oluşturmak
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneklere Yeni Alanlar Açıp Süreçlerde Özgür Bırakmalı
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekler; İnovasyon, Güç, Kalite, Başarı ve Güven İstiyor
14.10.2019
Alternate Text
Yeteneği Bulmak mı, Elde Tutmak mı?
14.10.2019
Alternate Text
Performans Odaklılıktan Gelecek Odaklılığa Evrilmek
14.10.2019
Alternate Text
Endüstri 4.0, İş Yapma Biçimlerimizi Değiştirdi
14.10.2019
Alternate Text
Çalışanlarımız, Bizim İçin Bir Kaynaktan Öte Kıymettir
14.10.2019
Alternate Text
Yetenekli Çalışan Evet, Peki Ya Tutundurma?
14.10.2019
Alternate Text
İşgücünün Geleceğinde Yetenekli Çalışanların Yeri
14.10.2019
Alternate Text
Teknoloji Daha Yaratıcı İşlerle Uğraşmaya Zaman Kazandırıyor
14.10.2019
Alternate Text
Birimizin Gücü Hepimizin Gücünden Fazla Değildir
14.10.2019
Alternate Text
Y Kuşağı Çalışan Sayımız Her Geçen Yıl Artıyor
14.10.2019
Alternate Text
İnsana Yatırım, Geleceğe Yatırımdır
14.10.2019
Alternate Text
Eğitim ve Kariyer Planları Oluşturuyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Geleceğin İşgücüne Hazır Olmak
11.10.2019
Alternate Text
Deneyim Döngüsünün Gücüne İnanıyoruz
11.10.2019
Alternate Text
Etkin İşe Alım Stratejisi Doğru Yeteneği Çeker
11.10.2019
Alternate Text
İş Gücü Stratejileri ve Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Kalite ve Nitelikli İstihdam Temel Sorunlarımızdan Biri
11.10.2019
Alternate Text
Orta ve Küçük İşletmelerde Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
Yetenek Yönetimi
11.10.2019
Alternate Text
E-Posta Olarak Gönder

Başarıyla Gönderildi
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi

Adınız Soyadınız
Haberi Göndermek İstediğiniz E-Posta Adresini Girin
Notunuz